Debat/ presentatie Publieke en Private Samenwerking als Verbinder voor Infrastructuur en Ruimte – 4 juni Pakhuis Willem de Zwijger Amsterdam (gratis toegang)

| | |

In het rijksbeleid wordt er reeds langere tijd ingezet op meer integrale investeringen in infrastructuur- en gebiedsontwikkeling. Bij het zoeken naar betere afstemming tussen infrastructuur…

In het rijksbeleid wordt er reeds langere tijd ingezet op meer integrale investeringen in infrastructuur- en gebiedsontwikkeling. Bij het zoeken naar betere afstemming tussen infrastructuur en ruim- telijke ontwikkeling speelt publieke en private samenwerking een belangrijke rol. Rijk, provincie en gemeenten moeten goed samen- werken om te komen tot een integrale ontwikkeling en marktpar- tijen worden betrokken vanwege bouw en beheer maar ook voor kennisinbreng in de ontwerpfase en voor medefinanciering.

Bij de groep milieu- infrastructuurplanning van de Rijksuniversiteit Groningen is in samenwerking met Rijkswaterstaat en Heijmans – een ‘gouden driehoek’ – de afgelopen jaren veel onder- zoek gedaan naar deze complexe publieke en private samenwerking. Belangrijke vraagpunten blijken: hoe voldoende adaptiviteit en innovatie te behouden in de samenwerking gedurende de verschillende planfasen, hoe ‘derde’ partijen goed hierbij te betrek- ken, hoe te komen van prijs- en projectgericht naar opgavegericht werken, en hoe te komen naar een focus op netwerk- en gebieds- kwaliteit?

Op 4 juni vindt van 14.00-17.00 een debat presentatie plaats waar wordt ingegaan op bovenstaande.

Sprekers zijn Dr. Frits Verhees (Heijmans, RUG), Dr.Ir. Wim Leendertse (Rijkswaterstaat, RUG). Beide zijn werkzaam in de praktijk van publieke en private samenwerking en hebben daarnaast wetenschappelijk onderzoek hiernaar verricht.

Onder leiding van Prof.Dr. Jos Arts (RUG) zullen de inleiders met het publiek debatteren over kansen en problemen van samenwerking als verbinder van infrastructuur en ruimte.

Klik hier om u gratis aan te melden