Deelnemen: enquête Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

|

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Motivaction een onderzoek uit onder vastgoedeigenaren, vastgoedmedewerkers of andere betrokkenen bij gebouwbeheer in het maatschappelijk domein.…

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Motivaction een onderzoek uit onder vastgoedeigenaren, vastgoedmedewerkers of andere betrokkenen bij gebouwbeheer in het maatschappelijk domein.

Het doel van de survey is om te onderzoeken welke informatie en welke hulp u verwacht bij het verduurzamen van gebouwen. De resultaten worden gebruikt om in 2021 een passend aanbod te doen voor betrokkenen rondom het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed.

Wij stellen het zeer op prijs als u aan deze enquête deelneemt via onderstaande link en uiterlijk 13 juli reageert.

https://xs.motivaction.nl/onderzoek/VerduurzamingVastgoed/og