Definitieve norm voor waardering gebruiksprestatie utiliteitsgebouwen gepubliceerd

| | |

De NEN 8021 vanaf nu beschikbaar en binnenkort ook via app verkrijgbaar.

Begin februari presenteerde de NEN 8021 Normcommissie, met o.a. RoyalHaskoningDHV, Twynstra Gudde, Dienst Vastgoed Defensie en Rijksgebouwendienst, de nieuwe norm ‘waardering gebruiksprestaties utiliteitsgebouwen’ in het Ministerie van Financiën in Den Haag (meer informatie).

Kwalitatieve waardering van de prestaties van utliteitsgebouwen
NEN 8021 geeft een methodiek om het gebruiksprofiel vast te stellen die bestaat uit het invullen van een 8-tal key- indicatoren welke zijn uitgewerkt in prestatie-indicatoren en onderwerpen. Alle onderdelen dienen te worden gescoord door de gebruiker en het totaal levert een gebruikersprofiel op.
Het gebruikersprofiel is bedoeld om de gebouwprestaties te kunnen vergelijken met de wensen die de gebruiker stelt en om de prestaties van gebouwen onderling te kunnen vergelijken. Het is een kwalitatieve waardering die de prestaties van utiliteitsgebouwen op hoofdlijnen vastlegt. De score hiervan is een match of een mismatch tussen gebruikersprofiel en gebouwprofiel.

NEN 8021 is verkrijgbaar voor €64,- en wordt in kleur geprint. Door de Rijksgebouwendienst en Dienst Vastgoed Defensie is aan NEN de opdracht verstrekt om een app te ontwikkelen van en voor NEN 8021. NEN is inmiddels aan de gang met een softwarebouwer die deze applicatie maakt. Naar verwachting is deze app rond de zomer (juli 2014) gereed. Tijdens de Provada zal NEN de app laten zien.

BouwregieNetwerk.nl, 7 maart 2014