“Denk in flexibiliteit, kwaliteit en levensduurdenken voor een lagere onrendabele top voor sociale woningbouw”

| | |

Corporaties staan voor de uitdaging om met minder (financiële) middelen toch hun voorraad te vernieuwen. In dat kader gaf het Ministerie van Binnenlandse zaken dit…

Corporaties staan voor de uitdaging om met minder (financiële) middelen toch hun voorraad te vernieuwen. In dat kader gaf het Ministerie van Binnenlandse zaken dit jaar een opdracht aan Fakton om te onderzoeken op welke wijze en onder welke condities de rendabele nieuwbouwwoning haalbaar is. PPS Netwerk Nederland organiseerde op 20 november jl. i.s.m. Fakton, Bloeii, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Gemeente Gouda, Haag Wonen en BAM Woningbouw een seminar voor woningcorporaties en gemeenten dat o.a. inging op de nieuwe rol van opdrachtgever en opdrachtnemer in de praktijk