Deventer start proef met ESCo’s

| |

Gemeente Deventer kiest voor ESCo’s om onder meer het split-incentiveprobleem weg te nemen.

De gemeente Deventer start in september met een proef voor blok voor blok- woningen met woningabonnementen, ook wel ESCo’s genoemd. ESCo’s (Energy Service Companies) bieden consumenten een verwarmde en duurzame woning en meer zekerheid over de woonlasten.

De partijen die samenwerken in het blok-voor-blok-project Deventer voerden een analyse uit naar de werking van de huidige markt voor het energetisch renoveren van de woningen en de behoefte van consumenten. Uit dit onderzoek kwamen een aantal belemmeringen voor de markt naar voren, zoals:

  • In de boekhouding van woningcorporaties worden woningen afgeschreven en wordt er geen rekening met de werkelijke marktwaarde. Hierdoor ontstaat er ook geen onderscheid tussen woningen met een goede energiehuishouding en woningen die dat niet hebben.
  • Het split-incentiveprobleem. De woningcorporatie investeert in energiemaatregelen en de huurder profiteert van een lagere energierekening. De investeerder profiteert dus niet van de maatregelen.

ESCo

Om deze belemmeringen weg te nemen koos de gemeente Deventer voor ESCo’s. Een ESCo neemt de volledige zorg over de energiehuishouding over.

Kenmerken van de ESCo zijn onder meer:

  • One-stop-shop: Energieadvies op maat, financiering, uitvoering, monitoring wordt door één partij aangeboden.
  • De consument staat centraal: de klant krijgt een op maat gemaakt maatregelenpakket.
  • Product- en prestatiegarantie: Naast de gebruikelijke productgarantie krijgt de klant een prestatiegarantie voor de werking van het pakket. Om de prestaties te meten wordt een monitoringsysteem geïnstalleerd.
    De eerste belangstellenden die zich aangemeld hebben, krijgen in september een contract van de gemeente Deventer.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

ESCoNetwerk.nl, 20 augustus 2014