Dialoogfase gestart voor aanbesteding PPS Knoopkazerne Utrecht

| | |

De Rijksgebouwendienst is met drie partijen de dialoog gestart voor de uitvoering van het pps-project rijkskantoor de Knoop Utrecht. Op 15 januari 2014 hebben zich…

De Rijksgebouwendienst is met drie partijen de dialoog gestart voor de uitvoering van het pps-project rijkskantoor de Knoop Utrecht dat via een DBFM-contract wordt gerealiseerd. Op 15 januari 2014 hebben zich 8 consortia aangemeld voor deelname aan de selectie. Daarvan zijn er op 3 maart 2014 drie geselecteerd. Deze 3 partijen zijn op 14 april 2014 uitgenodigd deel te nemen aan de dialoog die april 2015 afgerond zal worden met een definitieve inschrijving.

Deelnemers van de concurrentie gerichte dialoog zijn:

Heijmans Knoop B.V. i.o.
Consortium bestaande uit: Heijmans Capital B.V., Ex Interiors B.V., EFFIC B.V., OKRA Landschaparchitecten B.V., Dam & Partners Architecten, Twijnstra Gudde Adviseurs en Managers B.V.

Castelein i.o.
Consortium bestaande uit: PMF Infrastructure Fund, Sodexo Altys B.V., Zublin Nederland B.V., Van Berkel en Bos U.N. Studio B.V., Storimans Wijffels architecten B.V., Hosper NL B.V., Affaire d’ARchitecture, BBC Bouwmanagement B.V., DVP B.V.

Strukton de Knoop B.V. i.o.
Consortium bestaande uit: Strukton Integrale Projecten B.V., Facilicom Bedrijfsdiensten B.V., Strukton Worksphere B.V., Facilicom Facility Solutions B.V., Architectenbureau Cepezed B.V., Rijnboutt B.V., Fokkema en Partners Architecten B.V.

Rijkskantoor de Knoop te Utrecht

De Knoopkazerne aan de Croeselaan te Utrecht wordt ontwikkeld tot een modern rijkskantoor waar vanaf 2017 verschillende rijksdiensten hun intrek nemen. Er komen in het gebouw werkplekken, gastwerkplekken en een vergadercentrum voor alle rijksambtenaren.

Aanleiding
Het gebied rondom Utrecht Centraal waar de Knoopkazerne ligt maakt onderdeel uit van het masterplan Utrecht voor de vernieuwing van het centrum CU 2030. In dit kader hebben Het Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR) en de Belastingdienst de Rijksgebouwendienst gevraagd de huidige Knoopkazerne aan de Croeselaan te ontwikkelen tot rijkskantoor.

De ontwikkeling van rijkskantoor De Knoop past in het programma ‘Compacte Rijksdienst’ dat sinds 2007 wordt ingezet voor een kleinere en betere overheid. Vanuit het motto ‘efficiënt & aantrekkelijk’ maakt het nieuwe rijkskantoor een forse besparing mogelijk op de kosten van de Rijkshuisvesting door een veel intensievere benutting van de beschikbare ruimte, met bijdetijdse ICT, passende cateringfaciliteiten en een goede beveiliging.

Planning
Op 17 mei 2013 heeft de Rijksgebouwendienst een samenwerkingsovereenkomst getekend met de gemeente Utrecht voor de herontwikkeling van het gebied rondom de Knoopkazerne.

Op 5 juni vond een informatiebijeenkomst plaats over de voorgenomen integrale aanbesteding van het project PPS rijkskantoor de Knoop Utrecht. Op Tenderned is het ambitiedocument (met bijlagen) voor dit project te downloaden.

Op 16 oktober 2013 tekenden de Rijksgebouwendienst, de gemeente en NS Vastgoed een overeenkomst voor het terrein Westflank Zuid, waarmee de ontwikkeling van de Knoop tot rijkskantoor weer een stap dichterbij werd gebracht.

Op 15 januari 2014 hebben zich 8 consortia aangemeld voor deelname aan de selectie voor uitvoering van het pps project rijkskantoor de Knoop Utrecht. Daarvan zijn er op 3 maart 2014 drie geselecteerd. De deelnemers zijn op 14 april 2014 uitgenodigd deel te nemen aan de dialoog die april 2015 afgerond zal worden met een definitieve inschrijving. De sluiting van het contract is naar verwachting juni 2015.

Projectorganisatie
De aanbesteding voor de ontwikkeling van rijkskantoor de Knoop Utrecht zal als een publiek-private samenwerking (PPS) worden aanbesteed. Alle fasen van de levenscyclus van het gebouw worden hierbij in één contract aanbesteed.

Indicatieve omvang
Bestaand gebouw 20.850 m2 bvo, herontwikkelen en uitbreiden tot in totaal ca. 30.000 m2 bvo
ca. 22.500 m2 bvo kantoren en ca. 6.000 m2 bvo vergader-/congrescentrum met gastwerkplekken (rest is kelder). Stallingsvoorziening ca. 200 parkeerplaatsen en ca. 500 fietsenplaatsen
Inrichting buitenruimte

Locatie
De huidige Knoopkazerne is gelegen aan de Croeselaan te Utrecht.

Opdrachtgever
Het Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR) en de Belastingdienst hebben de Rijksgebouwendienst gevraagd de huidige Knoopkazerne aan de Croeselaan te ontwikkelen tot rijkskantoor.

Gebruikers
Verschillende rijksdiensten waaronder organisatieonderdelen van de Belastingdienst.

Planning
De ontwikkeling van het gebied vindt plaats in fases. In de eerste periode van 2015 tot 2017 ontwikkelt de Rijksgebouwendienst de bestaande Knoopkazerne tot een modern rijkskantoor.

PPS Netwerk Nederland en Rijksgebouwendienst, 22 april 2014