Doordecentralisatie buitenonderhoud extra impuls voor toepassen PPS-constructies

| | |

Per 1 januari 2015 is de doordecentralisatie buitenonderhoud een feit. Dat betekent dat het Primair Onderwijs nu zelf verantwoordelijk is voor de renovatie en (langjarig)…

Per 1 januari 2015 is de doordecentralisatie buitenonderhoud een feit. Dat betekent dat het Primair Onderwijs nu zelf verantwoordelijk is voor de renovatie en (langjarig) onderhoud van schoolgebouwen. Ook het daarbij behorende financieringsvraagstuk is op hun bord komen te liggen. Schoolbesturen krijgen daarvoor geld van het Rijk dat eerst in het Gemeentefonds werd gestort. Het gaat om een totaalbedrag van jaarlijks 158 miljoen euro. Deze ontwikkeling zorgt voor een extra impuls bij schoolbesturen om de PPS kansen van de (ver)bouw van hun onderwijshuisvesting verder te onderzoeken. Voor veel schoolbesturen zal dit een nieuwe aanpak zijn: niet korte termijn-denken maar over levensduur van het schoolgebouw. In plaats van een likje verf zal nu eerder naar de vervanging van kozijnen worden gekeken. Ook energielasten drukken zwaar op begrotingen. Langjarige energieoplossingen zullen uiteindelijk ook geld moeten gaan opleveren.

Denken in PPS dwingt schoolbesturen een juiste afweging te maken van kerntaken en risico’s voor het functioneel uitvragen van de opgave. Hiermee geef je de markt de ruimte om met een passende huisvestingsoplossing te komen. Inmiddels zijn al verschillende onderwijsinstellingen en gemeenten begonnen hun projecten te vergelijken en te scannen op PPS mogelijkheden.

PPS Netwerk Nederland organiseert i.s.m. onder andere OPPS en Facilicom begin juni 2015 een bijeenkomst KopGroep Onderwijshuisvesting waarin we kort terugblikken op de ervaringen van PPS in het onderwijs maar ook vooral vooruitkijken. Hier gaan we in op de afweging en keuzes van welke taken nu als kerntaken van een onderwijsinstellingen moeten worden gezien en welke beter door de markt georganiseerd kunnen worden. Ook maken we inzichtelijk hoe men vervolgens een Functioneel Programma van Eisen opstelt en welke contractvormen geschikt zijn voor het realiseren van langjarig duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting.

U kunt zich alvast (voor)aanmelden door een email te sturen naar info@ppsnetwerk.nl

PPS Netwerk Nederland, 31 maart 2015