Drie consortia in de race voor realisatie A16 Rotterdam

| | |

Rijkswaterstaat heeft drie marktpartijen gekozen die doorgaan in de aanbesteding voor de realisatie van de A16 Rotterdam. In het voorjaar van 2018 wordt bekend welk…

Rijkswaterstaat heeft drie marktpartijen gekozen die doorgaan in de aanbesteding voor de realisatie van de A16 Rotterdam. In het voorjaar van 2018 wordt bekend welk consortium de nieuwe Rijksweg gaat aanleggen en langjarig gaat onderhouden.

De drie consortia zijn: De Nieuwe Zestien (BAM, Boskalis, VolkerWessel), Connect Rotterdam (Sacyr, Strukton) en de De Groene Boog (Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel, TBI)

Van vijf naar drie
In januari 2017 startte Rijkswaterstaat de aanbesteding met vijf aannemersconsortia. De afgelopen maanden vond de zogenoemde 1ste fase dialoog plaats, waarin ‘getrechterd’ werd naar drie kandidaten. De marktpartijen kregen de opdracht de beheersing van twee risico’s en een kans voor het project in kaart te brengen. Op basis van de uitwerking van deze opdracht heeft Rijkswaterstaat op 6 juni 2017 drie aannemersconsortia geïnformeerd over het voornemen hen voor de 2de fase dialoog uit te nodigen. Dit is gepubliceerd op TenderNed.

2de fase dialoog en verder
De drie overgebleven gegadigden gaan nu door naar de 2e fase dialoog. Hierin staat de verdieping centraal. Wat voor concrete ideeën hebben de concortia bij de realisatie van de A16 Rotterdam? En hoe gaan zij dat bereiken? Daarna volgen nog de aanbestedingsstappen ‘Inschrijving’ en ‘Afronding’ waarbij met 1 consortium het DBFM-contract (Design, Build, Finance and Maintain) wordt getekend. Naar verwachting worden in mei 2018 de handtekeningen gezet, zodat begin 2019 de realisatie van de A16 Rotterdam van start kan gaan.

PPS Netwerk Nederland en Rijkswaterstaat, 21 juni 2017