Duurzaam wonen in Breda dankzij Energy Service Company – verslag workshop 15 april 2015

| |

Op woensdag 15 april 2015 organiseerde ESCoNetwerk.nl een ESCo-Workshop in Breda. Sprekers Harry Sterk (ESCoNetwerk.nl) en Math Feijen (OPPS) vertelden de aanwezigen over de basisprincipes…

Op woensdag 15 april 2015 organiseerde ESCoNetwerk.nl een ESCo-Workshop in Breda. Sprekers Harry Sterk (ESCoNetwerk.nl) en Math Feijen (OPPS) vertelden de aanwezigen over de basisprincipes van energieprestatiecontracten en John Braakman (ZON Energie) en Frans Lemmens (WonenBreburg) gingen in op de ESCo-praktijkcase De Sculpturen in Breda. In het nieuwe woonpark Sculptura is namelijk veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Energy Service Company ZON Energie ontwikkelde een duurzaam energieconcept voor het trio van woontorens met 248 appartementen, een zorgcluster van 35 appartementen en 4 psychogeriatrische afdelingen. De investering voor de installaties zijn gedaan door de ESCo, die tevens de exploitatie op zich neemt voor de komende 30 jaar. Bewoners profiteren nu van optimaal wooncomfort en een gezonder binnenklimaat. In het gebouw wordt 40% energie bespaard en de CO2-reductie bedraagt 351 ton per jaar.

ESCo’s: partnerships, TCO en open vragen stellen
“Niemand is tegen een partnership,” begint Harry Sterk zijn verhaal in Breda (ESCoNetwerk.nl). “Maar hoe gaan we van producten naar diensten? Dat gaat niet vanzelf. Het gaat nu minder over dozen en spullen en veel meer over bedrijfsvoering. Het dwingt partijen tot professioneel gedrag en leidt tot betere plannen. En wie wil er niet duurzaam zijn? We zien veel goede bedoelingen, maar ook veel vraagtekens en fragmentatie. Wij zijn bezig met het verzamelen van goede voorbeelden om van te leren, want voorbeelden zijn er genoeg.”

Math Feijen (OPPS): “Je kunt kijken naar een ESCo-constructie om verschillende redenen: een duurzaamheidsambitie, ontzorging en/of energiebesparing. De voorbereidingstijd van een ESCo-project is groter dan die van een traditioneel project, de te nemen maatregelen zijn kapitaalintensiever. Maar dat verdien je terug. Over het geheel genomen word de Total Cost of Ownership (TCO) namelijk veel lager en dat scheelt op langere termijn flink in de kosten. Behalve financiële voordelen leidt een ESCo tot meer comfort en betere prestaties voor gebouwgebruikers en een beter imago voor de opdrachtgever. Stel als opdrachtgever een open vraag. De ESCo geeft antwoord in de vorm van een oplossingsrichting. De oplossing hoeft u dus niet meer zelf te bedenken, dat is niet meer van deze tijd. U zet een vraag in de markt.”

ESCo-Project de Sculpturen Breda
Volgens John Braakman (ZON Energie) is het allemaal niet zo ingewikkeld: “Het gaat uiteindelijk allemaal over vastgoedwaarde, tevreden eindgebruikers en maximale duurzaamheid. Het nieuwbouwproject Sculptura is hier een voorbeeld van. Als ESCo moeten wij het hebben van de energiebesparing. Daar moeten we onze investeringen uit terugverdienen en dat doen we dus zo efficiënt mogelijk. In de Sculptura woontorens hebben we een open bron met 3 doubletten geïnstalleerd, een 400 kW warmtepomp en 200 m2 zonnecollectoren. De bewoner profiteert van een optimaal wooncomfort, gezond binnenklimaat en heeft geen hogere energierekening dan normaal. De opdrachtgever hebben we kunnen ontzorgen door niet alleen het energieconcept te ontwikkelen en installeren, maar door ook langjarig het onderhoud en de energie-exploitatie op ons te nemen.” De tips die Braakman het publiek meegeeft:

  • Zorg voor organisatie-breed commitment (van top tot werkvloer).
  • Kweek vertrouwen over en weer.
  • Zorg dat uw organisatie op het juiste kennisniveau komt.
  • Heb doorzettingsvermogen en laat u niet afschrikken door mitsen en maren.
  • Laat u ondersteunen waar nodig.

Frans Lemmens (WonenBreburg) deelde zijn ESCo-ervaringen. Hij wijst op een aantal afwegingen die opdrachtgevers dienen te maken. “Het is de vraag of je alles zelf wil blijven doen (ontwikkelen, bouwen, exploitatie) of beter kunt uitbesteden. Denk na over je kerntaken, wat zijn die? Valt energie daar ook onder? En als je besluit uit te besteden; zorg dan dat je als opdrachtgever zelf de juiste kennis in huis hebt. Als je kennis inhuurt, leer daar dan ook zelf van. Goed opdrachtgeverschap betekent dat je als een volwaardige projectpartner functioneert en dus ook je eigen zaken/kennis op orde hebt.”

Wilt u zelf de ESCo-potentie van uw project bepalen? Neem dan contact op via quickscan@esconetwerk.nl en vraag een gratis en vrijblijvende Quickscan aan.