Duurzaamheidambities waarmaken met asset management

| | |

(Semi)-publieke partijen hebben te maken met allerlei trends die van invloed zijn op de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan bezuinigingen, decentralisatie, krimp, nieuwe taken/rollen etc. Partijen…

(Semi)-publieke partijen hebben te maken met allerlei trends die van invloed zijn op de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan bezuinigingen, decentralisatie, krimp, nieuwe taken/rollen etc. Partijen willen zo goed mogelijk inspelen op deze trends en daar een passend antwoord op hebben. Ze zullen dus ook dus duidelijke keuzes moeten maken rondom het verbeteren van hun assets (gebouwen, wegen, bruggen etc.) en transparantie moeten bieden in hun besluitvorming en prioritering.

PPS Netwerk Nederland organiseerde i.s.m. Dieter de Vroomen van Balance, Compris en TenneT op 9 juni jl. een workshop “Duurzaamheidambities waarmaken met assetmanagement” bij Hogeschool Utrecht voor een select aantal publieke partijen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gingen wij in op hoe het juist inzetten van Duurzaam Assetmanagement (semi-)publieke organisatie helpt om:
1. Je duurzaamheidsdoelstellingen op strategische niveau goed te kunnen formuleren
2. Je duurzaamheidskillers te bepalen (zoals je bij Assetmanagement je performance killers vast kan stellen)
3. Je duurzaamheidsdoelstellingen te behalen

Aanwezig waren 20 partijen waaronder gemeenten, provincies, Rijksoverheid, woningcorporaties en facilitaire bedrijven.

Hieronder vindt u de belangrijkste conclusies:

Met asset management hebben organisaties een goed besturingsmodel om hun ambities helpen waar te maken. De bestuurlijke plannen worden vertaald naar doelen, die vervolgens door de juiste balans tussen kosten, risico’s en prestaties behaald kunnen worden.

Veel doelen komen tegenwoordig voort uit het duurzaamheidsdenken. Ambities als ‘CO2-neutraal worden’, ‘duurzaam ondernemen’, of ‘met aandacht voor de leefomgeving’ klinken aantrekkelijk. Maar ga ze maar eens uitvoeren. Dan moeten ze eerst wel concreter worden.

Tijdens de bijeenkomst op 9 juni jl. werd verkend hoe dit gedaan kan worden. We onderzochten samen met de deelnemers hoe je van een duurzaamheidsvisie naar concrete doelen kunt gaan. Dat vergt veel interactie tussen de strategische en tactische laag binnen een organisatie. Vervolgens maakte een krachtenveldanalyse duidelijk waar de stimulerende en belemmerende factoren liggen. Dat zijn de handvatten voor de sturing van de asset manager.

Stimulerend
•Agenda maken op strategisch/politiek niveau
•Best practices van andere organisaties
•Benutten van aaibaarheidsfactor van duurzaamheid
•Goed leiderschap
•Externe urgentie

Belemmerend
•Zittingstermijn van een bestuur is slechts 4 jaar
•Cultuur ‘we werken altijd al zo’
•Niet sturen op duurzaamheid
•Kostendenken
•Wet- en regelgeving, aanbestedingsspel

Wilt u de presentaties ontvangen van deze middag, stuurt u dan een email naar info@ppsnetwerk.nl o.v.v. presentaties duurzaamheidsambities en asset management.

PPS Netwerk Nederland, juni 2016