Duurzaamheidsambities waarmaken met assetmanagement: Hoe organiseer ik dat als opdrachtgever? 

| | |

(Semi)-publieke partijen hebben te maken met allerlei trends die van invloed zijn op de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan bezuinigingen, decentralisatie, krimp, nieuwe taken/rollen etc. Partijen…

(Semi)-publieke partijen hebben te maken met allerlei trends die van invloed zijn op de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan bezuinigingen, decentralisatie, krimp, nieuwe taken/rollen etc. Partijen willen zo goed mogelijk inspelen op deze trends en daar een passend antwoord op hebben. De sleutelvragen zijn uiteraard:
1) Wat betekenen deze veranderingen voor onze organisatie en waar moeten we naar toe?
2) Waar staan we op dit moment?
3) Hoe realiseren we daadwerkelijk de transitie?

Gemeenten, provincies en woningcorporaties zullen dus ook duidelijke keuzes moeten maken rondom het verbeteren van hun assets (gebouwen, wegen, bruggen etc.) en transparantie moeten bieden in hun besluitvorming en prioritering. Maar de maatschappij verwacht ook dat organisaties verantwoord en duurzaam opereren en dat kan weer tot heel andere prioriteiten leiden en andere keuzes. Hoe kan je als organisatie assetmanagement verder implementeren en professionaliseren en tegelijk de transitie maken naar een duurzame organisatie? Zijn dat twee verschillende trajecten of kunnen ze elkaar juist versterken?

Op donderdag 9 juni (13.00-17.00 bij Accommodatie Domstad Utrecht) organiseert PPS Netwerk Nederland met een aantal praktijkexperts van o.a. Balance, Local Works en Compris een interactieve bijeenkomst waar wij aan de hand praktijkvoorbeelden ingaan op hoe het juist inzetten van Duurzaam Assetmanagement (semi-)publieke organisatie helpt om:

1. Je duurzaamheidsdoelstellingen op strategische niveau goed te kunnen formuleren
2. Je duurzaamheidskillers te bepalen (zoals je bij Assetmanagement je performance killers vast kan stellen)
3. Je duurzaamheidsdoelstellingen te behalen

De doelgroep is bestuurders, adviseurs, sectorhoofden en projectmanagers van gemeenten, provincies, waterschappen en de aannemerij die bezig zijn met verander trajecten.

Deze partijen kunnen zich gratis aanmelden. Klik hier= voor meer informatie en aanmelding