Duurzaamheidscheck in 5 minuten: nieuwe online tool EPC PreCheck

| |

Een gratis tool die gebouweigenaren in de publieke en private sector helpt bij het verduurzamen van gebouwen: dat is de EPC PreCheck. Op 11 april…

Een gratis tool die gebouweigenaren in de publieke en private sector helpt bij het verduurzamen van gebouwen: dat is de EPC PreCheck. Op 11 april 2017 vond de Europese lancering plaats van deze gratis online tool.

De EPC PreCheck geeft de gebouweigenaar in minder dan 5 minuten antwoord op de vraag: is het uitbesteden van duurzame maatregelen en goed onderhoud via een Energieprestatiecontract (EPC) interessant voor mij? Veel gebouweigenaren willen hun gebouwen immers verduurzamen. De toepassing van energiemaatregelen is goed te combineren met onderhoud. Uitbesteden van onderhoud kan met een EPC. Dit is inclusief het verbeteren van de energieprestatie.

Voorwaarden voor een EPC
Het antwoord op de EPC PreCheck is gebaseerd op factoren als het gebouwtype, de energiekosten en eerdere uitgevoerde renovaties. Maar ook van de organisatie zelf.
Is er voldoende expertise aanwezig? Is er draagvlak voor uitbesteding van onderhoud? Zijn gegarandeerde gebouw- en energieprestaties gewenst? Na het invullen van de vragen krijgt de gebouweigenaar een eerste indicatie over energie-efficiëntie-opties.

Uitbesteden of niet?
Het vereist veel expertise om de overweging te maken of het uitbesteden van een project zinvol is. Dat geldt ook voor het proces om tot een uitbesteding en een prestatiecontract te komen. Deskundigheid is nodig op technisch, financieel en juridisch vlak. Dat geldt zeker voor overheden die Europees aanbesteden.
Een EPC-facilitator kan ondersteuning bieden bij dit proces. Gebouweigenaren komen via de EPC PreCheck-tool in contact met een onafhankelijke en deskundige EPC-facilitator.

Europees samenwerkingsproject
Het Europese samenwerkingsproject guarantEE was de aanleiding voor RVO.nl om de EPC PreCheck voor de Nederlandse markt te ontwikkelen. Het Europese programma Horizon 2020 zorgde voor cofinanciering. Ook het Platform Duurzame Huisvesting is medefinancier. De tool is uitgevoerd door Byline. De EPC PreCheck wordt in alle 14 partnerlanden vertaald en verspreid.

Benieuwd naar de EPC PreCheck?
Wilt u de EPC PreCheck zelf uitproberen? Doe het meteen!

– ga naar de Nederlandstalige versie
– ga naar de Engelstalige versie
– bekijk de video voor meer informatie.

*ESCoNetwerk 27 juli 2017