Eerste ESCo-partijen ondertekenen Europese gedragscode voor Energie Prestatie Contracten tijdens ESCo Praktijkdag 2014

| |

Woensdag 10 december is de Nederlandse versie van de Europese gedragscode voor Energie Prestatie contracten officieel gelanceerd. Tijdens de ESCo Praktijkdag 2014 werd de gedragscode…

Gedragscode voor transparantie ESCo markt gelanceerd

Utrecht – Woensdag 10 december is de Nederlandse versie van de Europese gedragscode voor Energie Prestatie contracten officieel gelanceerd. Tijdens de ESCo Praktijkdag 2014 werd de gedragscode door Marijke Menkveld, consultant bij ECN, overhandigd aan Jacqueline Cramer, voorzitter van ESCoNetwerk.nl. Het doel van de gedragscode is om hoge kwaliteit energiediensten en transparantie op de Europese ESCo-markt verder te stimuleren. Na overhandiging ondertekenden twee ESCo-partijen als eerste de gedragscode: Unica en Van Dorp energie. Samen met o.a. de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zal ESCoNetwerk.nl tijdens Building Holland in Amsterdam (31 maart-2 april, 2015) de gedragscode verder beschikbaar stellen aan alle partijen die middels EPC’s energietransities vorm geven. ESCoNetwerk.nl zal vervolgens een register bijhouden van de partijen die de code hebben ondertekend.

ESCo’s zijn blij met de gedragscode. Jan Maarten Elias, businessunit-directeur van Unica Ecopower: “We ondersteunen van harte deze gedragscode voor de ESCo-branche, omdat alleen een effectieve, professionele en transparante werkwijze kan leiden tot het halen van maximale energie efficiëntie binnen de gebouwde omgeving. De gedragscode is tevens een basis voor het creëren van vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.” Jan van Hout, CEO van Ovvia: “Wij zijn erg blij met deze gedragscode omdat de werkwijze die wij reeds jaren hanteren nu wordt vastgelegd in een uniforme gedragscode. Dat helpt de markt kiezen”. Paul van Dorp, adviseur duurzaamheid bij Van Dorp Energie: “Het hanteren van een gedragscode bevestigt en borgt het onderlinge vertrouwen. Een EPC contract is uiteindelijk een verregaande samenwerkingsvorm waarbij het kennisniveau ongelijk is en goede basisafspraken helpen deze samenwerking enorm.”

Kwaliteitseis voor ESCo’s middels algemene regels
De Gedragscode Energie Prestatie Contracten is ontwikkeld door experts binnen het Europese Transparense project. Het concept van een Energie Prestatie Contract (EPC) kent verschillende vormen in verschillende Europese landen, maar soms wordt in projecten minder aandacht besteed aan de essentiële kernfuncties van het concept, zoals een contractueel vastgelegde energiebesparingsgarantie. De EPC gedragscode presenteert daarom algemene regels voor ESCo´s om een kwaliteitseis voor Energie Prestatie Contracten neer te zetten. De EPC-Gedragscode dient als een geharmoniseerde Europese kwaliteitsstandaard voor EPC-projecten, vergroot het vertrouwen van potentiële klanten in het business model en zal derhalve leiden tot een toename in de vraag naar EPC-projecten.

ESCo’s die de gedragscode onderschrijven, zullen energieprestatiecontracten ontwikkelen conform de gedragscode. De principes van de code staan voor: integriteit, transparante samenwerking, een goed gekozen besparingspakket, gegarandeerde energiebesparing, overdracht projectrisico´s, energiemanagement, ondersteuning bij financiering en specialistische vaardigheden en kennis die nodig zijn voor succesvolle energiebesparingsprojecten. De gedragscode is vrijwillig en niet juridisch bindend. ESCoNetwerk.nl zal een register bijhouden van de ondertekenaars, zodat opdrachtgevers ook weten wie deze werkwijze omarmen.

Herkenbaarheid
EPC klanten/opdrachtgevers kunnen de EPC gedragscode als referentie gebruiken ten aanzien van wat je mag vragen en verwachten van een ESCo gedurende de tenderprocedure, bij implementatie van de energiebesparende maatregelen en gedurende de meting en verificatie van energiebesparing. ESCo’s die de gedragscode hebben onderschreven zijn herkenbaar aan het ‘EPC Signatory’ logo.

U kunt de gedragscode bekijken via deze link.