Eerste Nederlandse ESCo op gebiedsniveau

| |

Primeur op bedrijventerrein Plaspoelpolder in Rijswijk

Primeur voor de Plaspoelpolder in Rijswijk

Een ESCo is een interessant vehikel om de realisatie van verduurzamingsopgaves of ambities te versnellen. Dat is mogelijk op product-, gebouw- en gebiedsniveau. Een ESCo op gebiedsniveau is in Nederland echter nog nooit gerealiseerd. Tot nu, in de Plaspoelpolder in Rijswijk.

De Plaspoelpolder in Rijswijk bestaat uit ruim 800.000 m2 vastgoed; met name kantoren en bedrijfsgebouwen. Er is relatief veel leegstand. Deze leegstand is een risico op achteruitgang van het bedrijventerrein als geheel. Om de achteruitgang tegen te gaan kiest men nu voor een collectieve aanpak. Het collectief organiseren van verduurzaming van de Plaspoelpolder brengt synergie- en schaalvoordelen ten opzichte van een individuele aanpak en daarom is gekozen voor een Energy Service Company (ESCo). De ESCo wordt financieel ondersteund door de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Rijswijk en begeleidt door de Urbanisator‎ (APPM) en DWA.

Via een collectieve ESCo worden de energiekosten bij de bedrijven verlaagd door goed energiebeheer te implementeren via twee fases:

  • Fase 1: In de eerste fase wordt aan de hand van energiescans gekeken hoe bestaande systemen efficiënt(er) kunnen worden ingesteld. Men verwacht een besparing van zo’n 15%.
  • Fase 2: Vanuit de gerealiseerde besparingen in de eerste fase worden verdere verduurzamingsmaatregelen getroffen zoals energieopwekking via duurzame bronnen of hr++ beglazing.

Meer informatie via deze link.