Eerste versie Leidraad Aanbesteden Energieprestatiecontracten overhandigd door Boot Advocaten en RVO tijdens ESCo/PPSPraktijkdag 2014

| |

10 december heeft tijdens de ESCo/PPS Praktijkdag 2014 de overhandiging plaatsgevonden van de Leidraad Aanbesteden Energieprestatiecontracten. De leidraad werd overhandig door Alexandra Boot (Boot Advocaten)…

10 december heeft tijdens de ESCo/PPS Praktijkdag 2014 de overhandiging plaatsgevonden van de Leidraad Aanbesteden Energieprestatiecontracten. De leidraad werd overhandig door Alexandra Boot (Boot Advocaten) en Judith Arends (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) aan Jacqueline Cramer (voorzitter ESCoNetwerk.nl). Hiermee is de Leidraad voor het eerst publiekelijk gepresenteerd. De definitieve versie zal begin 2015 beschikbaar zijn.

De Leidraad is in opdracht van RVO geschreven door Boot Advocaten omdat overheden en andere publieke opdrachtgevers het lastig blijken te vinden om energieprestatiecontracten aan te besteden. De leidraad beoogt op basis van opgedane ervaringen van opdrachtgevers en opdrachtnemers handvatten te bieden en te ondersteunen bij het aanbesteden van energieprestatiecontracten. Zo zijn belangrijke do’s en don’ts opgenomen in de leidraad.