Eindgebruiker staat steeds meer centraal op de vastgoedmarkt

|

De verhoudingen op de vastgoedmarkt zijn definitief veranderd. Het effect van de vastgoedcrisis is onder andere dat de huurder/eindgebruiker nu centraal staat. Huurders professionaliseren zich…

De verhoudingen op de vastgoedmarkt zijn definitief veranderd. Het effect van de vastgoedcrisis is onder andere dat de huurder/eindgebruiker nu centraal staat. Huurders professionaliseren zich en beginnen het effect van huisvesting op hun organisatie en bedrijfsvoering te begrijpen. Dit krijgt bijvoorbeeld vorm in het gebruik van big data voor facilitair en gebouwbeheer en de nieuwe NEN-norm voor gebruiksprestaties van gebouwen. Voor optimale resultaten zijn nieuwe concepten en vormen van samenwerking en contractering nodig. De zoektocht hiernaar is nog maar net op gang en toch zijn er al een aantal interessante ontwikkelingen zichtbaar: de doorontwikkeling van het facilitaire regiemodel, nieuwe contracten, het nieuwe ROZ huurcontract en de (door)ontwikkeling van nieuwe contractvormen zoals Systeemgericht Contractbeheersing (SCB).

Deze ontwikkelingen stonden centraal in de onlangs georganiseerde masterclasses rondom het thema ‘Vastgoed in uw bedrijfsvoering’. 75 deelnemers vanuit de publieke sector en het bedrijfsleven namen deel aan 9 verschillende masterclasses over onder meer trends in vastgoed, systeemgerichte contractbeheersing (SCB), nieuwe modellen huurovereenkomsten, NEN8021 (gebruiksprestaties) en geïntegreerde contracten. Twynstra Gudde was gastheer. Wilt u de presentaties nazien, verslagen nalezen of op de hoogte blijven van nieuwe materclasses? Klik dan hier.