Eindhoven start aanbesteding slimme openbare verlichting

| | |

De gemeente Eindhoven wil met het inzetten van verlichting op een vernieuwende manier bijdragen aan de kwaliteit van leven in de stad. De gemeente is…

De gemeente Eindhoven wil met het inzetten van verlichting op een vernieuwende manier bijdragen aan de kwaliteit van leven in de stad. De gemeente is op zoek naar een partner die de komende jaren de stad als proeftuin wil inzetten voor de ontwikkeling van slimme lichttoepassingen in de openbare ruimte. Daarvoor start de gemeente een Europese aanbesteding in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog. Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich via Tenderned van 1 april tot en met 12 mei 2014 kandidaat stellen voor deelname aan de dialoogronden. Het streven is om de winnende marktpartij in 2015 te laten starten met de proeftuinaanpak.

Tien gebieden
De aanbesteding komt voort uit de ‘Visie en Roadmap Stedelijke verlichting Eindhoven 2030’.
Voor de eerste fase van de implementatie van de Roadmap heeft de gemeente tien gebieden in de stad aangewezen. Het zijn verschillende type gebieden, die (binnen enkele jaren) allemaal over glasvezel beschikken en waarbij in meer of mindere mate een onderhoudsnoodzaak is voor de openbare verlichting. Het gaat om twee verkeerstracés en acht woonbuurten.

Aanbesteding
De overeenkomst die de gemeente en marktpartij sluiten, geldt in eerste instantie voor een periode van vijf jaar, met optioneel een verlenging tot 2030. In de overeenkomst geeft de marktpartij aan in hoeveel en welke van de bovengenoemde gebieden ze aan de slag gaat. De marktpartij werkt daarbij vanuit een proeftuinaanpak (living labs) samen met andere bedrijven, kennisinstellingen, overheid en inwoners aan het realiseren van een zogeheten slim lichtgrid. De daarop aangesloten bestaande en nieuw te ontwikkelen en exploiteren producten en diensten kan de marktpartij vermarkten. Uitgangspunt daarbij is continue en open innovatie.

Europees lichtproject ENIGMA
Medio 2014 jaar start ook de aanbesteding voor het Europees lichtproject ENIGMA. Daarbij werken vijf Europese steden en kennisinstellingen samen, met als doel om in iedere stad een innovatief, slim lichtproject te implementeren. Leadpartner Eindhoven trekt samen op met Espoo (Finland), Malmö (Zweden), Stavanger (Noorwegen) en Bassano del Grappe (Italië). Eindhoven kiest ervoor om een lichtproject te realiseren in het gebied tussen TU/e en Strijp-S. De ambitie is om van dit complexe, stedelijke gebied een meer plezierige, toegankelijke omgeving te maken, met een door innovatief licht verbonden openbare ruimte. Op 23 april vindt eerst nog een marktconsultatie plaats.

Klik hier voor meer informatie over de Roadmap en Europese aanbesteding?