Eindrapportage Onderzoek toekomstbestendigheid DBFO-contract Afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder

| | |

Alle publieke- en private partijen zijn tevreden over de samenwerking, zo blijkt uit de uitvoerige rapportage van Onderzoekscommissie PPS/AHR Hoogheemraadschap van Delfland. Lees hier de…

Alle publieke- en private partijen zijn tevreden over de samenwerking, zo blijkt uit de uitvoerige rapportage van Onderzoekscommissie PPS/AHR Hoogheemraadschap van Delfland. Lees hier de complete evaluatie van dit PPS project.