Energiecollectief: voor opdrachtgevers die via slim inkopen duurzaamheids-ambities willen realiseren

| | |

Uit praktijkonderzoek naar de inkoop van gas en elektriciteit blijkt dat de huidige energiecontracten bij opdrachtgevers (o.a. gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen en woningcorporaties) sterk te…

Uit praktijkonderzoek naar de inkoop van gas en elektriciteit blijkt dat de huidige energiecontracten bij opdrachtgevers (o.a. gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen en woningcorporaties) sterk te wensen overlaat. Naar voren is gekomen dat:

1) Bij ruim de helft van de ondervraagden de kwaliteit van het contract verbeterd kan worden (zoals bandbreedte, boetes e.d.);

2) Er ongunstige tarieven zijn overeengekomen (door een slechte of zelfs geen inkoopstrategie);

3) Er weinig tot niets wordt gedaan aan verduurzaming van gebouwen.

Hierdoor gaat een groot potentieel aan inkoopvoordeel en energiebesparing verloren. Op verzoek van opdrachtgevers die hun duurzaamheids-investeringen willen optimaliseren en benieuwd zijn naar kansen en voordelen van collectieve energie-inkoop heeft PPS Netwerk Nederland i.s.m. Het NIC een EnergieScan ontwikkeld. Hierin krijgt u in een dag-gedeelte inzichtelijk:

– Wat u concreet aan energiekosten kunt besparen t.o.v. uw huidige contract
– Waar mogelijke aandachtsgebieden/ verbeterpunten liggen t.a.v. uw huidige inkoop en energiemanagement
– Concreet stappenplan (van voorbereiding naar uitrol inkoopstrategie) voor gezamenlijk duurzaam inkopen

Opdrachtgevers kunnen een email sturen naar info@ppsnetwerk.nl om de scan gratis aan te vragen. Vervolgens nemen wij contact met u op voor verdere afstemming.

Juli 2018