“Energieprestatieafspraken uiterst belangrijk bij verduurzamingsslag woningcorporaties”

| |

Woningcorporaties vertelden tijdens ESCoNetwerk seminar hoe zij dezelfde of betere (energie)prestaties realiseren met minder middelen.

Met het sluiten van het Energieakkoord voor duurzame groei is het verduurzamen van de bestaande Nederlandse woningvoorraad nog meer dan voorheen een essentieel onderdeel geworden van de bedrijfsvoering van de Nederlandse corporatiesector. Toch vraagt de beperkte investeringsruimte om een creatieve inzet van middelen in de bestaande woningvoorraad.

O.a. Deloitte, Woningcorporatie Woonwaard, Eneco‎, Woningcorporatie Woonbron en de Stroomversnelling lichtten tijdens het ESCoNetwerk seminar op de Erasmus Universiteit Rotterdam toe hoe zij verduurzaming daadwerkelijk in de praktijk brengen. Centraal deze middag stond de vraag: hoe kan de corporatie dezelfde of betere (energie)prestaties realiseren met minder middelen?

“Duurzaamheid komt meer en meer op de beleidsagenda” schetst Koos de Looff (Deloitte) de huidige situatie van woningcorporaties in Nederland. De afspraken in het Energieakkoord richten zich op de bestaande woningvoorraad van ca. 2,1 miljoen woningen in bezit bij 455 corporaties in Nederland. Speerpunten zijn het terugbrengen van de CO2 uitstoot en meer lokaal duurzaam opgewekte energie (in 2020 14% van het totaal verbruik). “Het is belangrijk om de woningen nu al voor te bereiden op een vervolg stap” is de Looff van mening: “Door samen met anderen naar de totaalvoorraad te kijken, creëren we een kans op versnelling om voorbij 2020 te kijken en in 2030 een energiearm/A+ niveau te bereiken.”

“Partnering is niet nieuw”

Karin Schrederhof, vestigingdirecteur bij Woonbron: “Wij hebben, net als elke andere woningcorporatie, te maken met veranderende omstandigheden: we opereren in een ingewikkelde omgeving met stijgende huurlasten en minder geld om dingen te doen. Partnering lijkt voor woningcorporaties hierbij nieuw maar is dat eigenlijk helemaal niet. Het uitbesteden van niet-kernactiviteiten zoals groenonderhoud of glazenwassen doen we al jaren. En dat doen we nu ook met energie.”

Om voor haar huurders de woningen op een efficiënte manier energiezuiniger en duurzamer te maken, heef woningcorporatie Woonbron een partnerovereenkomst getekend met Eneco. “De overeenkomst is een samenwerkingsgarantie” vertelt Karin Schrederhof. “Wij gaan over de woningen en Eneco over de warmte-installaties”. Binnen deze samenwerking investeert Eneco in de duurzame installaties die worden ingezet in de woningen van Woonbron, waarbij Eneco garanties geeft over de prestaties van de installaties. Gijs Postma, Eneco: “Eneco maakt momenteel en transformatie door van leverancier naar dienstverlener. Daarom treden we veel meer op als partner en kijken we samen met de woningcorporatie naar de totale levensduurkosten van de voorraad”.

“Woonwaard laat los en BAM neemt taken over”

Ook binnen de Stroomversnelling is partnering een belangrijk element. Leen van Dijke, lid kernteam Stroomversnelling NulopdeMeter, vertelt: “Onder de noemer “Stroomversnelling” zijn 4 corporaties en 6 bouwbedrijven een samenwerkingsovereenkomst aangegaan waarbij we streven naar een woning die net zoveel energie opwekt als – onder normale omstandigheden – verbruikt (oftewel een Nul-Op-de-Meter-woning).”

Van Dijke: “Dat de bouwbedrijven een energieprestiegarantie moet afgeven bij renovatie van woningen is uiterst belangrijk voor het slagen van de Stroomversnelling.” Toch vragen energieprestatiegaranties om een andere verhouding tussen woningcorporatie en bouwer. Marnette Vroegop (Woonwaard): “We komen voort uit een tijd dat we behoorlijke PVE’s maakten waarin al onze kennis van jaren opgeslagen was. We werkten dit zelf uit en vroegen vervolgens de bouwer om dit te maken. Het is daarom best een stap om nu één uitvraag te doen op basis van een prestatie-eis.”

Toch bevalt de Woonwaard dit tot nu toe erg goed. Afgelopen december is door BAM Woningbouw het eerste prototype woning van Woonwaard opgeleverd: een eengezinswoning (tussenwoning) uit de jaren ‘60. De samenwerking tussen Woonwaard en BAM vindt plaats op basis van vertrouwen. “Dat was voor ons best spannend en wennen, maar BAM heeft zich opgesteld als aanbieder van een product dat uitstekend antwoord geeft op onze vraag.”

Dit seminar vondt plaats op 18 maart op de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst, e-mail dan naar
secretariaat@esconetwerk.nl”:secretariaat@esconetwerk.nl.