Energieprestatiecontracten veelzijdiger en voordeliger dan gedacht

|

Een manier om gebouwen te verduurzamen, is met energieprestatiecontracten (EPC’s). Uit Europees onderzoek blijkt dat EPC’s voor meer soorten projecten werken dan aanvankelijk gedacht. Ook…

Een manier om gebouwen te verduurzamen, is met energieprestatiecontracten (EPC’s). Uit Europees onderzoek blijkt dat EPC’s voor meer soorten projecten werken dan aanvankelijk gedacht. Ook is het opstarten van EPC-projecten niet kostbaarder dan van traditionele projecten.

In een EPC maakt een gebouweigenaar afspraken met een beheer- en onderhoudsbedrijf over het leveren van energiediensten. Deze uitvoerende partij wordt ook wel een Energy Service Company (ESCo) genoemd. De ESCo geeft in het EPC garanties om energie te besparen.

Europees onderzoek naar EPC-markt

Met de EPC-markt kan Europa sneller en efficiënter de klimaatdoelen bereiken. De Europese Unie wil daarom het gebruik van EPC’s bevorderen. Met het guarantEE-project onderzochten RVO.nl en 12 Europese partners hoe dit het beste kan. Nu het project
is afgerond, doen de partners enkele aanbevelingen.

Mythes over EPC’s ontkrachten

Een eerste aanbeveling is om hardnekkige mythes te ontkrachten. Zo wordt ten onrechte gedacht dat EPC’s alleen toepasbaar zijn als je externe financiering nodig hebt. Verder stellen de guarantEE-partners vast dat EPC’s eveneens geschikt zijn voor kleinere projecten. En de opstart van EPC-projecten is niet moeilijker, langer en kostbaarder dan die van traditionele projecten.

Belangrijke rol voor EPC-facilitators

In het recent verschenen eindrapport van guarantEE staan nog andere aanbevelingen. Zo spelen EPC-facilitators een belangrijke rol. Zij begeleiden de opdrachtgever in het project. Volgens guarantEE moet deze nieuwe beroepsgroep nationaal worden erkend. Met trainingen en certificering moet de kwaliteit van EPC-facilitators worden gegarandeerd. Een andere aanbeveling is om energieprestaties te garanderen in alle energiebesparingsprojecten. Deze prestaties moeten meetbaar en verifieerbaar zijn.

EPC iets voor u?

Wilt u als gebouweigenaar of beslisser snel inschatten of een EPC nuttig kan zijn? Maak dan gebruik van de nieuwe online tool: de EPC Precheck.

Deel kennis over EPC’s

Op het interactieve platform Energieslag brengt RVO.nl duurzame professionals in de gebouwde omgeving bijeen. Word hier lid van de groep Energiepresatiecontracten en deel kennis met anderen.

Meer weten?

*Dit artikel was oorspronkelijk gepubliceerd door onze kennispartner RVO, lees meer >>