Enquête: succesfactoren procesmanagement – verwachtingen en ervaringen van de rol van de procesmanager in (ver)bouwprojecten

| | |

Levert goed project –en procesmanagement meerwaarde op voor uw projecten? PPS Netwerk Nederland en Bedrijfseenheid Faciliteiten & Huisvesting van de afdeling Bureau Management Rijk (Ministerie…

(Ver)bouwprojecten worden steeds ingewikkelder. De tijd dat projecten vooral gegund werden aan de inschrijver met de laagste prijs, ligt ruim achter ons. Tegenwoordig gaat het meer en meer over levensduurkosten, flexibeler gebruik, duurzaamheid, Past Performance van partijen, toepassing van innovatie etc. Gebruikers stellen meer eisen en de techniek maakt tegelijkertijd meer mogelijk. Dat biedt kansen om projecten met een hogere kwaliteit voor hetzelfde budget of zelfs voor een lager budget uit te voeren. Hierdoor wordt er dus steeds meer professionaliteit gevraagd van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

In deze nieuwe wereld wordt operational excellence rond voorbereiding en aanbesteding, bouw, beheer en management (denk ook aan prestatiecontracten) steeds meer de norm. PPS Netwerk Nederland en Bedrijfseenheid Faciliteiten & Huisvesting van de afdeling Bureau Management Rijk (Ministerie van Binnenlandse Zaken) zijn daarom benieuwd naar de manier waarop u uw bouwprojecten tegenwoordig organiseert. Specifiek willen wij inzicht krijgen in de manier waarmee u met procesmanagement (beheersen, coördineren, afstemmen en optimaliseren van de processen) omgaat en wat uw verwachtingen daaromtrent zijn. Concreet daarbij: levert goed project –en procesmanagement meerwaarde op voor uw projecten?

Hiervoor hebben wij een korte vragenlijst gemaakt. Wij willen u vragen om deze in te vullen als u het laatste jaar te maken heeft (gehad) met vastgoed-, infrastructurele of gebiedsontwikkelingsprojecten vanaf ongeveer 5 miljoen euro.

Het onderzoek kost u slechts 3 minuten. We zullen de uitkomsten met u delen.

Klik hier voor de enquetê