EPC Best Practices uit Slowakije

| | |

Het Transparense-project heeft als doel de transparantie en betrouwbaarheid van EPC-markten (Energy Performance Contracting) in heel Europa te vergroten. Met twintig partners uit zowel volwassen…

Het Transparense-project heeft als doel de transparantie en betrouwbaarheid van EPC-markten (Energy Performance Contracting) in heel Europa te vergroten. Met twintig partners uit zowel volwassen als beginnende EPC-markten biedt het project een groot potentieel om de Europese EPC-markt verder te ontwikkelen, uit te breiden en zo een aanzienlijke verbetering op het gebied van energie-efficiëntie te realiseren. ESCoNetwerk (onderdeel van PPS Netwerk Nederland) is beheerder van de EPC Gedragscode (de “Europese gedragscode voor Energieprestatiecontracten”) voor de Nederlandse markt. Vanuit deze rol rapporteert zij over ontwikkelingen en best practices op nationaal en internationaal niveau. In dit artikel leest u over EPC best practices uit Slowakije.

SlowakijeDe ontwikkeling van de Slowaakse markt voor energiediensten – met name wat betreft de EPC-projecten in de publieke sector – kan in verschillende perioden worden verdeeld: (1) start van de markt (eind jaren 90 – 2006), (2) marktstop (2006 – 2012), (3) herstart en stabilisatie van de markt (2012 – 2019) en (4) introductie van de Maastricht-neutrale EPC (sinds 2019). Vanaf deze vierde periode zijn alleen EPC-projecten zonder impact op de overheidsschuld toegestaan voor de publieke sector in Slowakije.

Deze opzet was het resultaat van een reeks eerdere stappen van Slowaakse instellingen, uitgevoerd met als doel het gebruik van particuliere commerciële financiële middelen mogelijk te maken voor de financiering van de renovatie van openbare gebouwen, zonder negatieve gevolgen voor de overheidsschuld. Dit proces begon als gevolg van het gebrek aan kapitaal in de overheidsbegrotingen voor de renovatie van deze openbare gebouwen. Het ministerie van Financiën beschouwde EPC met zijn garanties en financiering door derden als een oplossing om het tempo van de renovatie van openbare gebouwen te verhogen door een grotere deelname van de particuliere sector aan de financiering ervan.

De identificatie van de oplossing hing samen met de identificatie van de knelpunten, waarvan de belangrijkste de toename van de overheidsschuld als gevolg van EPC-projecten was. Het ministerie startte in samenwerking met partners uit andere EU-landen technische onderhandelingen met de Europese Commissie. Deze activiteit maakte deel uit van een breder internationaal initiatief, dat resulteerde in de definitie van een taak voor Eurostat, om een manier te vinden om particuliere financiering van EPC-projecten in de publieke sector uit te sluiten van rapportage op de balansen van de publieke sector.

Lees hier het rapport en best practices >>