Epc Gedragscode

Het Transparense-project heeft als doel de transparantie en betrouwbaarheid van EPC-markten (Energy Performance Contracting) in heel Europa te vergroten. Met twintig partners uit zowel volwassen als beginnende EPC-markten biedt het project een groot potentieel om de Europese EPC-markt verder te ontwikkelen en uit te breiden en zo een aanzienlijke verbetering op het gebied van energie-efficiëntie te realiseren.

Transparense richt zich op de belangrijkste eigenschappen van de EPC-projecten in individuele landen. Een van de belangrijkste resultaten van het project wordt een gedragscode voor de implementatie van EPC-projecten en de bijbehorende 20 modificaties in de deelnemende landen. De gedragscode zal de fundamentele basisprincipes definiëren voor de voorbereiding en implementatie van EPC-projecten. Naleving van de gedragscode garandeert de kwaliteit van de uitgevoerde EPC-projecten. Als een groot aandeel van de EPC-aanbieders, d.w.z. energiedienstenbedrijven (ESCO’s), zich bereid toont de principes van de gedragscode na te leven, zal dit naar verwachting het vertrouwen in de toepassing van EPC onder potentiële klanten vergroten. Individuele gedragscodes zullen direct worden getoetst in specifieke proefprojecten in alle deelnemende landen, waarmee tevens wordt bijgedragen aan de bevordering van ‘good practice’ principes, zowel bij ESCO’s als bij klanten.

De geleidelijk toenemende vraag naar EPC en de opkomst van nieuwe ESCO’s zal naar verwachting versterkt worden door de nieuwe EU-richtlijn voor energie-efficiëntie, waarin de voorwaarden worden gedefinieerd voor gebruik van energiediensten door publieke instituten. Binnen het Transparense-project zullen hoogwaardige trainingsprogramma’s en materialen aangeboden worden aan ESCO’s. Training is één manier waarop het project de overdracht van ervaringen van meer vergevorderde EPC-markten aan minder ervaren partijen ondersteunt. Een dergelijke overdracht wordt ook ondersteund door databases die een overzicht bieden van Europese EPC-markten met specifieke informatie over ESCO’s, hun verenigingen en bestaande initiatieven die EPC promoten, welke beschikbaar zullen zijn voor het publiek op de Transparense website.

Het Transparense-project ging in april 2013 van start en loopt tot september 2015. Het project brengt 20 Europese partners samen: Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Slovenië, Duitsland, Zweden, België, Oostenrijk, Bulgarije, Italië, Litouwen, Nederland, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Griekenland, Hongarije, Letland, Denemarken en Noorwegen. Het projectbudget bedraagt 2,1 miljoen euro en wordt gefinancierd door Intelligent Energy Europe met cofinanciering van de projectpartners.

ESCoNetwerk is beheerder van het EPC Gedragscode (de “Europese gedragscode voor Energieprestatiecontracten”). Wilt u de gedragscode ondertekenen, neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie, klik hier.