ESCo Quick Scans voor gebruikers/ eigenaren van vastgoed & infrastructuur

| |

De gratis Quick Scan identificeert op locatie m.b.t. uw eigen specifieke project de eventuele kansen voor energietransities.

ESCoNetwerk.nl is een samenwerkingsverband van publieke en private partijen dat op een pragmatische manier kennis en ervaring ter beschikking stelt om met potentiële gebruikers van Energy Service Companies (ESCo’s) te kijken waar de beste mogelijkheden voor energietransities liggen: meer comfort, lage kosten en vermogensbeslag in combinatie met lager energieverbruik.

ESCoNetwerk.nl biedt gratis dienstverlening aan voor gebruikers/ eigenaren van vastgoed en infrastructuur via de website www.esconetwerk.nl en de bijbehorende Kennisbank die later deze maand operationeel is. De Kennisbank is een “Wikipedia®” op het gebied van ESCo’s en energietransities waarbij u binnen een specifieke sector en/of kennisgebied kunt zoeken naar gevalideerde en goed georganiseerde informatie. Daarbij kunt u denken aan informatie over levensduurkosten, energie-prestatiecontracten, duurzaam bouwen, integrale dienstverlening en ESCo’s. U vindt daar standaardcontracten, interviews, projectinformatie, artikelen en andere achtergrondinformatie/data.

Daarnaast organiseert ESCoNetwerk.nl doorlopend gratis seminars en workshops voor gebruikers/eigenaren van vastgoed en infrastructuur om inzichtelijk te maken wat de (on)mogelijkheden zijn en waar de kansen liggen om via slimme en robuuste energieoplossingen vastgoed en infrastructuur te verduurzamen. Ook verzorgt ESCoNetwerk.nl gratis programma’s op maat, de zogeheten Quick Scan, om bij u op locatie m.b.t. uw eigen specifieke project de eventuele kansen voor energietransities te identificeren. Daarbij kunnen wij collega’s van u uitnodigen die als deskundige kunnen optreden om de inmiddels opgedane kennis en hun ervaringen met u te delen.

Wilt u meer informatie hierover, neemt u dan contact op via secretariaat@esconetwerk.nl of via telefoonnummer 030-6981987