Europese EPC (Energie Prestatie Contracten) Gedragscode als kwaliteitsstandaard voor aanbieders en vragers naar Nederlands inzicht vertaald: initiatief ESConetwerk.nl met ECN

| |

Om de bekendheid van energieprestatiecontracten te vergroten en om de Europese EPC-markt te laten groeien, is met samenwerking van ESCoNetwerk.nl binnen het Transparense project de…

Er is een groot onbenut potentieel voor EPC-projecten binnen de EU. Oorzaken hiervan zijn met name de relatieve onbekendheid die als gevolg heeft dat de mogelijke gebruikers EPC’s tot dusverre als complex ervaren. Dit onbenutte potentieel is zonde want Energie Prestatie Contracten kunnen substantiële energiebesparingen mogelijk maken vanwege het centrale principe dat de investeringen die door de aanbieder worden gedaan, terugbetaald worden uit de bespaarde energiekosten. EPC’s stellen vastgoedeigenaren zodoende in staat om zonder risico en inbreng van eigen geld, inefficiënte activa een boost te geven. De technische en financiële risico’s blijven daarmee voor de eigenaar/gebruiker nihil terwijl wel een energietransitie kan worden gerealiseerd. De gebouweigenaar annex opdrachtgever wordt zo ontlast, profiteert van een kwalitatief hoogwaardiger gebouw met dito comfort en waardeimpuls en kan zich verder concentreren op haar kerntaken.

Om de bekendheid van energieprestatiecontracten te vergroten en om de Europese EPC-markt te laten groeien, is met samenwerking van ESCoNetwerk.nl binnen het Transparense project de Europese Gedragscode voor EPC ontwikkeld. Deze Code of Conduct is verder tot stand gekomen met EPC-aanbieders, EPC-gebruikers en RVO Nederland. De code is officieel gelanceerd op 28 augustus in Brussel en heeft als belangrijkste doel om meer vertrouwen in ESCo’s te wekken bij opdrachtgevers en zo meer vraag te creëren naar energiepresatiecontracten.

Naast dat de gedragscode een kwaliteitsindicator is voor opdrachtgevers om inzicht te geven in wat zij mogen verwachten en mogen eisen van EPC aanbieders, staan er ook richtlijnen in die opdrachtgevers zelf moeten volgen om de verwachte energiebesparing en baten te bereiken. Omdat EPC’s altijd gestoeld zijn op langjarige samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, behelst een flink deel van de code of conduct juist dit element: welke mindset wordt van partijen gevraagd om daadwerkelijk op dit gebied partnerships voor wederzijds voordeel robuust vorm te geven.

Als ESCo-partijen de EPC gedragscode ondertekenen en de principes toepassen bij de implementatie van EPC-projecten, zal dit zorgen voor meer transparantie en betrouwbaarheid in de ESCo-markt. Dit zal ten goede komen aan vele opdrachtgevers en opdrachtnemers in de vorm van de win-win situaties die kenmerkend zijn binnen energieprestatiecontracten

De Nederlandse EPC-gedragscode wordt zal begin 2015 officieel gelanceerd worden waarna ondertekening door EPC-aanbieders mogelijk zal zijn via het officiële register dat door ESCONetwerk.nl beheerd zal worden.

De Nederlandse versie van de gedragscode is via deze link te bekijken.