Experts tackelen complexe dossiers om beweging te creëren

|

Er zijn talloze thema’s die zeer actueel zijn maar vanwege hun complexiteit en de daarbij benodigde samenwerking tussen partijen relatief moeilijk van hun plaats komen: veel gepraat, maar weinig…

Er zijn talloze thema’s die zeer actueel zijn maar vanwege hun complexiteit en de daarbij benodigde samenwerking tussen partijen relatief moeilijk van hun plaats komen: veel gepraat, maar weinig beweging. Denk daarbij aan onderwerpen zoals mobiliteit, verduurzaming/energie, wonen, onderwijs, zorg, ICT, water/milieu, infra.

Rondom deze thema’s zijn er veel belangen in het spel, daarnaast ze zijn organisatorisch en technologisch vaak complex. Die complexiteit zit in twee zaken: olifanten in de kamer inInspiratietafels PPS Netwerk de zin van (vermeende) belangen die niet voldoende worden besproken in combinatie met de organisatorisch/technische/financiële uitdagingen rondom de opgave zelf. Daardoor komen we tot stilstand. Om daarin doorbraken te bewerkstelligen, organiseren we inspiratietafels waarin deze factoren juist wél expliciet op tafel worden gelegd. Het doel is om op die manier enerzijds de uitdagingen terug te reduceren tot de kern van wat er werkelijk noodzakelijk is om het probleem te versimpelen, om vervolgens vanuit die helderheid tot meer actie en voortgang te komen in dossiers. De inspiratietafels focussen op de gebieden mobiliteit, verduurzaming/energie, wonen, onderwijs, zorg, ICT, water/milieu en Infra.

Het beste plan en uitvoering in de kortste tijd

Deelnemers aan de inspiratietafels worden vooraf aan de inspiratietafel geïnterviewd. Het doel is om via deze interviews hun visie op stand van zaken, kansen en uitdagingen, etc. op het onderwerp op te halen. Aansluitend aan de interviewrondes organiseren wij de inspiratietafel met de geinterviewden onder leiding van een moderator. Via tafelgesprekken en pitches destilleren we per thema/dossier het meest compelling plan dat middels een opinie/visiestuk zal worden gepubliceerd door PPS Netwerk Nederland.

Verschillende Thematafels

Via deze link leest u over de inspiratietafel ‘Future Proof Onderwijs’.
Via deze link leest u over de inspiratietafel ‘Samenwerken aan de Energietransitie’.
Via deze link leest u over de inspiratietafel ‘Toekomstbestendig Vastgoed’.
Via deze link leest u over de inspiratietafel ‘Bestendig Samenwerken in Infraprojecten’.
Via deze link leest u over de inspiratietafel ‘Toekomstbestendig Zorgvastgoed’.

Met meer informatie 
Uw eventuele vragen m.b.t. dit initiatief kunt u richten aan secretariaat@ppsnetwerk.nl.