Fietsen stimuleren en parkeren door eerst de fietser te begrijpen; wie rijdt er en waarom?

| |

Praktijkseminar 29 januari 2015 – Utrecht Centraal Station. De fiets krijgt de volle aandacht en wordt steeds belangrijker. Veel projecten zijn bijvoorbeeld gericht op het…

Praktijkseminar 29 januari 2015 – Utrecht Centraal Station

In Nederland worden individuen al decennialang gestimuleerd om de fiets te pakken in plaats van de auto voor bijvoorbeeld woon-werk vervoer. Desondanks is het percentage woon-werk fietsers de laatste jaren niet toegenomen. Zonde, want fietsen levert voordelen op voor maatschappij en individu. Steden worden beter bereikbaar, schoner en meer leefbaar. Actief beleid voor het stimuleren van het pakken van de fiets is dus van belang en wordt ook steeds meer toegepast.

De fiets krijgt de volle aandacht en wordt steeds belangrijker
Een belangrijk initiatief voor bevordering van het fietsgebruik is het programma Beter Benutten, waarin het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, regio’s en het bedrijfsleven samenwerken om de bereikbaarheid in de drukste Nederlandse regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. De regio’s slaan handen ineen om onder andere het thema ‘fiets’ aan te pakken. Jan-Bert Dijkstra (programmadirecteur Beter Benutten) en Pierre van Veggel (adviseur Fiets bij Beter Benutten en adviseur Mobiliteit bij APPM) geven toelichting: “Er loopt een aantal fietsprojecten om het fietsgebruik te bevorderen. Fietsprojecten zijn lastig te evalueren omdat er vaak maar weinig data over fietsgebruik bekend is, maar hier komt verandering in. Mede door Beter Benutten zal data-inwinning landelijk meer gecoördineerd plaatsvinden en door die data beschikbaar te maken krijgt de fiets een beter onderbouwde plek in het verkeers- en vervoerbeleid. Belangrijk is dat meer wordt gericht op gebruik van fietsroutes en niet zozeer op de aanleg. Het gaat niet alleen om de verkeerskundige kant, maar juist om wie er rijdt en waarom.” De fiets krijgt meer aandacht en wordt dus steeds belangrijker. In iedere regio staat fietsstimulering bekend als een prima manier om bereikbaarheid te vergroten.

Stimuleringsprojecten in Nederland
Veel projecten in Nederland zijn gericht op het terugdringen van autoverkeer in de spits door het stimuleren van fietsgebruik. Werkgevers doen bijvoorbeeld graag iets met fietsen, omdat er dan minder parkeerplekken nodig zijn en het is bevorderlijk voor de vitaliteit van medewerkers. Fietsmaatregelen die goed scoren bij werkgevers zijn bijvoorbeeld fiets-van-de-zaak-regelingen en Park&Bike, waarbij werknemers worden gestimuleerd hun auto te parkeren aan de rand van de stad en het laatste stuk te fietsen. Ook worden fietsers door sommige werkgevers beloond met een vergoeding per kilometer als ze beloven minstens 1 of 2 keer per week op de fiets te komen.

Fietsparkeren mogelijk maken
Fietsen stimuleren is één ding, maar het succes van de fiets brengt een vraag naar stallingsplaatsen met zich mee. Vooral op drukke plaatsen kan het voor de gemeente lastig zijn om voldoende en nieuwe voorzieningen te realiseren. Creatieve oplossingen zijn dan gewenst. Daarbij dient aanbod worden aangepast op de vraag, want verschillende typen fietsers hebben verschillende wensen. Willen fietsers alleen even hun fiets stallen voor een boodschap of moet de fiets langer worden geparkeerd? Waar bouw je een stalling en voor hoeveel fietsen? Antwoord op deze (en andere essentiële) vragen is cruciaal, want goede fietsvoorzieningen zorgen voor orde en maken een stad bovendien aantrekkelijker en veiliger.

Fietsparkeren in de praktijk: Utrecht Centraal Station
Op het Utrecht Centraal Station wordt momenteel hard gewerkt aan het faciliteren van de veelheid aan fietsers die daar elke dag aanwezig zijn. Duizenden Utrechters komen dagelijks naar het openbaarvervoerterminal. De ambitie van de Gemeente Utrecht is om geen fietsen op het maaiveld te hoeven stallen, maar een goed bereikbare fietsenstalling te realiseren. Een structurele oplossing is niet alleen van belang voor het centrumgebied, maar ook belangrijk voor de bereikbaarheid en het verblijfsklimaat van de hele stad. Voor de oplossing zijn veel deskundige partijen betrokken bij het project; onder andere NS, Prorail, Procap, Ector Hoogstad Architecten en zelfs de Fietsersbond.

Enkele maanden geleden is op Utrecht Centraal gestart met de bouw van Stationsplein-Oost met daarin de grootste fietsenstalling van Nederland (12.500 plaatsen). Aan de andere kant van het Centraal Station, aan de Jaarbeurszijde, is in maart al een nieuwe fietsenstalling geopend met plaats voor 4200 fietsen. De stalling is dag en nacht geopend en de eerste 24 uur gratis. In de stalling worden fietsen op een nieuwe, slimme manier geparkeerd; met de OV-chipkaart wordt ingecheckt en bij de ingang is direct te zien waar nog vrije plaatsen zijn. In een pilot van 2 jaar wordt bekeken hoe kan worden gezorgd voor een bereikbaar en toegankelijk station met aantrekkelijke, veilige en beter benutte fietsenstallingen. Een snellere doorlooptijd wordt bijvoorbeeld bevorderd door een ontwerp te creëren waarbij fietsers niet aan het begin van de stalling hoeven af te stappen.

PRAKTIJKSEMINAR: Fietsgebruik Stimuleren en Fietsen Parkeren
Hoe kunt u fietsers in uw omgeving begrijpen, stimuleren, sturen en faciliteren?

BouwregieNetwerk Nederland organiseert in samenwerking met Procap, APPM, NS en de Gemeente Utrecht een praktijkseminar over fietsen in de stad. De visie op fietsen in de stad, keuzes die hieruit voortvloeien en de fietser (en zijn omgeving) staan deze middag centraal. In een interactieve sessie gaan we in op de ambities op fietsgebied en de uitdagingen waar fietsers ons voor stellen plus hoe we hiermee om (kunnen) gaan.

Voorafgaand aan het seminar kunt u deelnemen aan de rondleiding in de fietsenstalling aan het Jaarbeursplein (Utrecht Station, Jaarbeurszijde) waar u wordt geïnformeerd door Procap, de Gemeente Utrecht en de NS over totstandkoming en exploitatie van de innovatieve stalling.

Datum: 29 januari 2015
Locatie: Utrecht Centraal Station
Kosten: Gratis voor de doelgroep (gemeentes, publieke partijen en andere organisaties die te maken hebben met fietsen stimuleren en parkeren)
Aanmelden: kan via aanmelden@bouwregienetwerk.nl o.v.v. ‘Fietsparkeren’

Klik hier voor het volledige programma