Fietsgebruik stimuleren en fietsen parkeren – 29 januari 2015 Utrecht

Over hoe u fietsers kunt stimuleren en hen voldoende/gewenste parkeerfaciliteiten kunt bieden als gemeente/organisatie. Inclusief rondleiding en toelichting op innovatieve aanpak op Utrecht Centraal Station.

Hoe uw fietsers in uw omgeving kunt begrijpen, sturen en faciliteren.

De fiets is een typisch Hollands vervoersmiddel en voor ons zeer vanzelfsprekend; want veel Nederlanders pakken dagelijks de fiets. Het is een schone en gezonde manier om van A naar B te komen en in steden veelal ook de snelste manier. Reden genoeg voor allerlei partijen om de Nederlander te stimuleren de fiets te pakken wanneer dat mogelijk is, omdat steden daarmee duurzamer, beter bereikbaar, leefbaar en plezieriger worden. Al deze fietsers hebben echter ook een plek nodig om hun rijwiel te kunnen parkeren.

Fietsers staan er zelf niet zo bij stil; maar het vergt nogal wat organisatie om het fietsgedrag in Nederland in goede banen te leiden en om er voor te zorgen dat we de fietser ‘begrijpen’ zodat we die kunnen sturen en faciliteren. Waar bouw je een stalling? Voor hoeveel fietsen bouw je die staling en hoe verwijs je de gebruikers er naar toe? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, dient men eerst te begrijpen hoe ‘de fietser’ zich beweegt in onze steden en daar buiten. Niet onbelangrijk daarbij is een visie op mobiliteit, de stad en de infrastructuur. En welke kennis heeft u al in huis over fietsverkeer? Waar liggen de uitdagingen?

Centraal deze middag staat als praktijkcase Utrecht Centraal Station. Met de herontwikkeling van Stationsplein Oost wordt onder andere gewerkt aan de bouw van de grootste fietsenstalling ter wereld. Deze drie verdieping tellende fietsenparkeerplaats zal plaats bieden voor 12.500 fietsen. Aan de andere kant van het station (aan de Jaarbeurszijde) is in maart al een innovatieve fietsenstalling geopend met plek voor 4.200 fietsen. U krijgt een rondleiding en toelichting op de aanpak van Utrecht Centraal Station.

BouwregieNetwerk Nederland organiseert in samenwerking met Procap, APPM en de Gemeente Utrecht een praktijkseminar over fietsen in de stad. De visie op fietsen in de stad, keuzes die hieruit voortvloeien en de fietser (en zijn omgeving) staan deze middag centraal. In een interactieve sessie gaan we in op de ambities op fietsgebied en de uitdagingen waar fietsers ons voor stellen plus hoe we hiermee om (kunnen) gaan.

Datum: 29 januari 2015
Locatie: Utrecht Centraal Station
Kosten: dit seminar is gratis voor (de)centrale overheden en andere publieke partijen
Aanmelden: kan via aanmelden@bouwregienetwerk.nl

PROGRAMMA

13.00 – 13.45 uur:
Rondleiding – Fietsenstalling Jaarbeursplein Utrecht Centraal station
Door Frans Jan van Rossem (Gemeente Utrecht), Cees Miedema (NS) en Els Leibbrand (Procap)

13.30 – 14.00 uur:
Inloop

14.00 – 14.15 uur:
Welkom/introductie door Harry Sterk, directeur ESCoNetwerk

14.15 – 14.45 uur:
Hoe kun je een fietser faciliteren en accommoderen in een stadscentrum of op een station in een tijdelijke en/of definitieve situatie? Welke lessen geleerd? Toelichting op de aanpak van Utrecht Centraal Station. Rutger Siderius en Els Leibbrand, Procap

14.45 – 15.15 uur:
Afwegingen en ervaringen van de Gemeente Utrecht. Hoe beheer je een fietsenstalling? Toelichting op de exploitatie van de nieuwe fietsenstalling Jaarbeursplein Utrecht. Frans-Jan van Rossem, Programmamanager Bereikbaarheid (Fiets), Gemeente Utrecht

15.15 – 15.30 uur:
Pauze

15.30 – 16.00 uur:
Fietsgebruik stimuleren en steden fietsvriendelijker maken: 5 strategieën voor 10% meer fietsgebruik. Birgit Couwenberg, Proces-/projectmanager APPM

16.00 – 16.45 uur:
Rondetafelgesprekken en -discussies over: de ambitie van de stad (visie op mobiliteit en strategie), de fietsparkeerplaats, de route en verwijzen (faciliteren), de fietser lezen, begrijpen, faciliteren en sturen (gedrag).
Met: Rutger Siderius (Procap), Els Leibbrand (Procap), Birgit Couwenberg (APPM) en Kees Miedema (NS).

16.45 – 17.00 uur:
Vragen en conclusies

17.00 uur:
Borrel