Financial close PPS project Vernieuwing Rijnstraat 8

| | |

Het Rijksvastgoedbedrijf en BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. hebben op 15 juli 2014 het inmiddels afgesloten contract van 2 juni jl. voor de vernieuwing…

Het Rijksvastgoedbedrijf en BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. hebben15 juli 2014 het op 2 juni 2014 afgesloten contract voor de vernieuwing en exploitatie van het ministeriegebouw aan de Rijnstraat 8 in Den Haag financieel afgerond (‘financial close’).

Het nieuwe flexibele rijkskantoor zal vanaf begin 2017 plaats bieden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Het zogenoemde DBFMO-contract omvat ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie gedurende vijfentwintig jaar.

Het project wordt uitgevoerd door het consortium PoortCentraal, een samenwerkingsverband van BAM, OMA, en ISS. BAM PPP heeft het project verworven samen met joint-venturepartner PGGM; gezamenlijk brengen zij het benodigd eigen vermogen in. De projectfinanciering wordt verstrekt door Rabobank en Allianz Global Investors Europe. De contante waarde van het project bedraagt € 267 miljoen.

De uitvoeringswerkzaamheden starten eind 2014 en het gebouw wordt eind 2016 opgeleverd. Na afronding van de bouwfase levert PoortCentraal vijfentwintig jaar diensten aan (onderdelen van) ministeries voor onder meer onderhoud, catering, schoonmaak en logistieke dienstverlening.

KPMG heeft PoortCentraal tijdens de aanbesteding en het bereiken van de financial close bijgestaan als financieel adviseur. Juridisch adviseur van het consortium was De Brauw Blackstone Westbroek. Op het gebied van verzekeringen is PoortCentraal ondersteund door AON Risk Services en VHIVA. Als adviseurs van de financiers zijn Nauta Dutilh (juridisch), Turner & Townsend (technisch), BDO (model auditor) en AON Global Risk Consulting (verzekeringen) betrokken geweest.

PPS Netwerk Nederland en BAM, 15 juli 2014