Financieel Dagblad: ‘Jonge huizenkoper wil niet over energie hoeven na te denken’

| | |

Financieel Dagblad (29 juli 2018): De opgave om te verduurzamen is groot en complex. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kiezen er nog altijd voor om op ‘traditionele’…

Financieel Dagblad (29 juli 2018): De opgave om te verduurzamen is groot en complex. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kiezen er nog altijd voor om op ‘traditionele’ wijze te verduurzamen: nu leveren, afrekenen en door naar het volgende project. In essentie is dit niet altijd duurzaam. Immers, de vraag hoe een gebouw de komende 20 jaar goed/duurzaam kan worden gebruikt is een andere vraag dan je afvragen welke verduurzamingsmaatregelen nu kunnen worden genomen. Bovendien kan men zich afvragen of de opgave, met de huidige capaciteit, “fysiek” haalbaar is als men op de traditionele wijze blijft werken.

Als opdrachtgevers niet anders gaan uitvragen en opdrachtnemers niet anders gaan aanbieden, zullen de faalkosten (nu geschat op minimaal 10%) steeds groter worden.

De omvang en complexiteit van de huidige opgave vraagt dus om een andere vorm van samenwerking met marktpartijen die moeilijker realiseerbaar is door op traditionele wijze met elkaar samen te blijven werken. Het gaat hierbij niet meer alleen om technische verduurzamingsvragen, maar ook om de organisatieverandering die essentieel is aan de kant van de opdrachtgevers.

Kortom, het is tijd om anders te gaan denken en handelen, zowel aan de opdrachtgevers- als aan de opdrachtnemerskant. In het artikel ‘Jonge huizenkoper wil niet over energie hoeven na te denken’ gepubliceerd in het Financieel Dagblad (FD) (editie 29 juli 2018) – deelt Harry Sterk, directeur ESCoNetwerk.nl, zijn visie op de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in verduurzamingsvraagstukken. Zo stelt hij bijvoorbeeld dat “er nog wel een professionaliseringsslag plaatsvinden, zowel bij opdrachtgevers als bij esco’s. Een esco moet niet uit zijn op snel geld, hoe verleidelijk dat ook is in de huidige bouwhausse.”

Het volledige artikel lezen: ‘Jonge huizenkoper wil niet over energie hoeven na te denken’

Het volledig artikel is te lezen op de website van het FD via deze link

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact met ons op via secretariaat@esconetwerk.nl