Flexibiliteit en PPS: Essay Nyenrode Business Universiteit

| | |

Bij een PPS is altijd sprake van een meerjarige overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hét grote bezwaar dat sommige partijen (vaak onterecht) tegen een PPS…

Bij een PPS is altijd sprake van een meerjarige overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hét grote bezwaar dat sommige partijen (vaak onterecht) tegen een PPS maken, heeft te maken met deze meerjarigheid. Er bestaat angst dat een oplossing c.q. afspraak die nu goed lijkt, wellicht over een aantal jaren blijkt te zijn ingehaald door een nieuwe realiteit (“Met de kennis van toen….”) en men dan vast zit aan een PPS contract dat nog lange tijd doorloopt. Het interessante is natuurlijk dat wanneer een opdrachtgever niet tot een PPS had besloten en voor eigen rekening en risico een project had gefinancierd en laten bouwen, zij nog steeds te maken zou hebben gehad met diezelfde nieuwe realiteit. Men betaalt dan weliswaar niet voor een dienst die op dat moment minder aansluit bij de actuele behoefte maar heeft in het verleden wel een investering gedaan die ineens veel minder goed blijkt te zijn geweest. Het is dus niet zo dat een traditionele route opdrachtgevers immuun maakt voor die nieuwe omstandigheden. Als het goed is, zou de afweging PPS-en of traditioneel, moeten helpen om die risico’s of kansen via scenario’s veel beter vooraf op tafel te krijgen. Op die manier zou je bijvoorbeeld als opdrachtgever kunnen laten berekenen wat het kost om bijvoorbeeld een deel van een gebouw over x jaar te kunnen teruggeven of juist zo te laten maken dat er gemakkelijk een etage op kan worden gezet.
Het veld is in beweging en naarmate we met elkaar meer ervaringen opdoen, kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar steeds betere afspraken maken. In het kader van het Modulair Executive MBA in Public & Private van Nyenrode Business Universiteit, heeft Malcolm Aalstein hier een paper over geschreven: Flexibiliteit en PPS een verkenning. Kern van zijn betoog is dat de oplossing niet alleen ligt in steeds slimmere afspraken/contracten maar ook te maken heeft met de mindset van partijen. Klik hier voor de volledige versie van het essay.