Projectomschrijving

In de Gemeente Houten ligt het voormalig fort ’t Hemeltje. Defensie heeft dit Fort overgedragen aan Staatsbosbeheer en via de Nota Ruimte zijn er middelen beschikbaar voor restauratie en transformatie van het Fort. Tenman heeft een business case opgesteld en ondersteunt Staatsbosbeheer bij de selectie van een toekomstige gebruiker, om zodoende inkomsten te genereren voor het onderhoud en beheer van het Fort.

Bunker Q is winnaar van de architectenprijsvraag voor Fort ’t Hemeltje, zij gaan in opdracht van Staatsbosbeheer, de Provincie Utrecht en de gemeente Houten het fort transformeren van bomvrije kazerne in een ‘up to date kantoorgebouw’. Tenman is als adviseur voor Staatsbosbeheer nauw betrokken bij het hele project.

Soort

areadevelopment

Categorie

Sector

Gebiedsontwikkeling

Regio

Utrecht

NULL

NULL