Friesland zet fonds op voor o.a. ESCo’s

| |

Deze week is het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) officieel van start gegaan. Het FSFE is een investeringsfonds voor duurzame projecten in Fryslân. Het betreft…

Fries Energiefonds FSFE van Start

Deze week is het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) officieel van start gegaan. Het FSFE is een investeringsfonds voor duurzame projecten in Fryslân. Het betreft hierbij projecten die aantoonbaar leiden tot een reductie van uitstoot van broeikasgassen en die daarnaast een toegevoegde waarde hebben voor de werkgelegenheid in de provincie.

In het FSFE zit 90 miljoen euro, beschikbaar gesteld door de provincie Fryslân. Het fonds zal de drempel verlagen voor initiatiefnemers van duurzame projecten in Fryslân en wil op deze manier stimuleren dat de doelstelling van 16 procent duurzame energie in 2020 wordt gehaald.

Het FSFE zal zowel investeren en (co)financieren, als advies geven over de financiering van duurzaamheidsprojecten. Voorbeelden van projecten waarin het FSFE wil investeren zijn aardwarmte, zonne-energie, biomassa en energiebesparing in de bebouwde omgeving: mogelijkheden voor ESCo’s dus.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) zal het fonds beheren in samenwerking met Nationaal Groenfonds en e3. De eerste aanvragen voor financiering zijn al ontvangen, aldus SVn.

Kijk voor meer informatie over het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy op www.fsfe.info.