Future Proof Onderwijs

|

De onderwijssector kampt met een grootschalig vervangingsopgave. Er is sprake van achterstallig onderhoud en de match tussen vastgoed, veranderende leerlingenaantallen en onderwijstrends (blended leertrajecten, gepersonaliseerd leren, hybride onderwijs…

Onderwijshuisvesting De onderwijssector kampt met een grootschalig vervangingsopgave. Er is sprake van achterstallig onderhoud en de match tussen vastgoed, veranderende leerlingenaantallen en onderwijstrends (blended leertrajecten, gepersonaliseerd leren, hybride onderwijs en online didactiek) blijft lastig te managen. Ook op het gebied van duurzaamheid en binnenklimaat (en dus leerprestaties, ziekteverzuim en waardeontwikkeling) valt er nog veel winst te behalen. Dit roept de vraag op: dragen de schoolgebouwen voldoende bij aan het welzijn, leerproces en de prestaties van studenten/leerlingen?

PPS Netwerk Nederland (Professioneel Projectmanagement en Samenwerking in bouw en ICT) is gevraagd de Inspiratietafel ‘Future Proof Onderwijs’ op te zetten opdat omdenkers (opdrachtgevers, opdrachtnemers, stakeholders, themaexperts, adviseurs) actief strategische kennis en praktijkervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en elkaar te inspireren om te komen tot het beste plan voor een duurzaam en toekomstbestendig onderwijssysteem.

Concreet zal er aandacht besteed worden aan de volgende vraagstukken

  • Vanuit de onderwijsvisie – en strategie passende huisvestingsconcepten ontwikkelen;
  • Asset management: de transitie reguleren om van oud naar nieuw te gaan;
  • Een goede afwegingen kunnen maken van ‘zelf doen’ tot ‘uitbesteden’;
  • Financiële middelen organiseren voor de (ver)bouwplannen;
  • Samenwerking met stakeholders adequaat organiseren;

Klik hier voor meer informatie over het programma en opzet van de inspiratietafel >>