Garantie op energielabel C voor kantoren

| |

Vanuit het Activiteitenbesluit (onderdeel van de Wet Milieubeheer) is het voor eigenaren en verhuurders van kantoorgebouwen al verplicht om energiebesparende maatregelen door te voeren die…

Vanuit het Activiteitenbesluit (onderdeel van de Wet Milieubeheer) is het voor eigenaren en verhuurders van kantoorgebouwen al verplicht om energiebesparende maatregelen door te voeren die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Daar komt nu een verplichting bij: per 1 januari 2023 moeten alle gebouwen met een kantoorfunctie minimaal energielabel C hebben. Meer dan de helft van de Nederlandse utiliteitsgebouwen heeft label D t/m G en moet dus voor die tijd energiezuiniger worden gemaakt.

De label-eis wordt in 2030 verhoogd naar A en uiteindelijk is het vanuit het EnergieAkkoord de bedoeling om in 2050 een volledig energieneutrale gebouwde omgeving gerealiseerd te hebben. Een energieneutraal kantoor realiseren is vandaag de dag al wel mogelijk, maar gaat gepaard met hoge investeringen en laat zich niet altijd direct goed terugverdienen. Logischer is vaak om hierin de wet- en regelgeving te volgen, de natuurlijke momenten voor vervanging en onderhoud te benutten en zo stap voor stap kantoren te verduurzamen. Te beginnen bij het realiseren van minimaal label C voordat het 2023 is.

Nederland heeft ruim 67.000 kantoorgebouwen en alle kantoren die voor 2000 zijn gebouwd, hebben over het algemeen label D of lager. Het gaat, volgens het EIB en ECN, om een oppervlakte van meer dan 43 miljoen m2. Ongeveer 28 miljoen m2 hiervan is middels niet al te ingewikkelde installatietechnische aanpassingen te verduurzamen naar label C, B of zelfs A. Investeringen die eigenaren hiervoor moeten doen, verdienen zich altijd snel terug in de energiebesparing.

Groot besparingspotentieel en bijkomende voordelen
Het besparingspotentieel in utiliteitsgebouwen is enorm: in veel gebouwen kan 30% op energieverbruik worden bespaard en op aardgas zo’n 60%. Besparen op energieverbruik betekent zorgen voor een lager uitvallende energierekening en dus een flinke jaarlijkse kostenbesparing realiseren.

Investeren in duurzame maatregelen betekent bovendien niet alleen kostenbesparing en compliance, maar brengt ook nog aanvullende voordelen met zich mee. Een duurzaam gebouw betekent bijvoorbeeld het behoud of zelfs vergroting van de waarde en dat heeft positieve invloed op de verhuurbaarheid. Bovendien kan met het juist inregelen van technische installaties, een gezond en prettig binnenklimaat worden gerealiseerd, hetgeen bewezen positieve effecten heeft op arbeidsproductiviteit en werktevredenheid van de kantoorgebruikers.

Verduurzaming uitbesteden: gegarandeerd label C
Gebouweigenaren kunnen er voor kiezen om verduurzaming uit te besteden aan een marktpartij en zich op die manier telaten ontzorgen. Want verduurzamen en een gebouw onderhouden is voor de meeste kantooreigenaren en –gebruikers geen kerntaak. Integraal dienstverlener Unica is een voorbeeld van een marktpartij die een dergelijke dienstverlening aanbiedt. Unica is ervan overtuigd dat elk kantoor kan worden verduurzaamd naar minimaal Label C en durft kantooreigenaren hier zelfs een garantie op te geven met een prestatiecontract. Verstandig is om dan ook alvast verder te kijken dan 2023 en te bepalen of er nog verdere stappen te zetten zijn (dus richting label B of A, of zelfs energieneutraal).

Jan-Maarten Elias, directeur van Unica Ecopower, licht dit toe: “Met de Label C garantie bieden wij als samenwerkingspartner een totaalpakket van maatwerkadvies met subsidiemogelijkheden, de realisatie van de benodigde maatregelen tot aan de officiële afmelding van het energielabel. De integrale aanpak met één aanspreekpunt borgt het verduurzamingsproces. Omdat er bij de verduurzaming vanuit het ‘Total Cost of Ownership’ principe wordt gewerkt, kan er rekening worden gehouden met de vastgoedstrategie en de meerjaren onderhoudsplanning van de gebouweigenaar. Dit betekent dat energiebesparende en energieopwekkingsmaatregelen die nodig zijn voor Label A al eerder kunnen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld tijdens natuurlijke onderhouds- en vervangingsmomenten.”

Op weg naar energieneutraal in 2050
Voor de weg naar energieneutraal is het van belang te kijken naar zowel het reduceren van het energieverbruik en het lokaal opwekken van duurzame energie, als het opslaan en hergebruik van overtollige energie. Elias: “De verduurzaming van gebouwen is een continu proces en vergt een actieve rol van alle betrokkenen. Daarom geloven we in langjarige samenwerkingen om de ambitie naar energieneutraliteit waar te maken.”

ESCoNetwerk.nl, 2 maart 2017