Gebiedsgericht samenwerken in de openbare ruimte: niet of maar hoe?

| |

Het goed inrichten van de openbare ruimte (passende kwaliteit en dito kosten) blijft voor veel gemeenten een grote uitdaging, temeer daar de opgaven steeds complexer…

Presentatie onderzoek en publicatie (20 september 2018, Universiteit Tilburg)
Leerervaringen van gemeenten als input voor actuele aanpak

Met o.a. gastspreker Mario Jacobs (wethouder gemeente Tilburg)

Het goed inrichten van de openbare ruimte (passende kwaliteit en dito kosten) blijft voor veel gemeenten een grote uitdaging, temeer daar de opgaven steeds complexer worden. Het spreekt voor zich dat er tussen ‘alles zelf doen’ of ‘alles door de markt’ vaak ergens een optimum ligt. Vraag is dan alleen: waar en hoe bepaal ik de meest adequate aanpak?

In samenwerking met gemeenten en de markt heeft PPS Netwerk Nederland daarom onderzoek gedaan en de ervaringen en uitdagingen hierop verzameld. Wij willen graag de resultaten (inclusief routes en praktische handvatten) aan u overhandigen op het symposium van 20 september. a.s. op de Universiteit Tilburg. Het eerste exemplaar zal worden overhandig aan Mario Jacobs (Wethouder RO, gemeente Tilburg). Gratis exemplaar aanvragen? Klik hier

Klik hier voor het programma en (gratis)aanmelding