Gebrek aan bestuurlijke daadkracht en financiën obstakel voor verbetering mobiliteit

| | |

Overheden werken slecht samen als het gaat om mobiliteit. Gebrek aan bestuurlijke daadkracht en financiën staan een verbetering van mobiliteit in de weg. Bij de…

Overheden werken slecht samen als het gaat om mobiliteit. Gebrek aan bestuurlijke daadkracht en financiën staan een verbetering van mobiliteit in de weg. Bij de vraag wie het voortouw moet nemen om samenwerking tussen overheden te verbeteren, wijzen ze naar elkaar. Dat blijkt uit een enquête van Arcadis en Binnenlands Bestuur, ingevuld door ruim 650 (beleids-)ambtenaren, bestuurders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, werkzaam in het ruimtelijk domein.

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de gemeenten op dit moment geen beleid voert dat stuurt op toepassing van duurzame mobiliteit bij investeringen in stedelijke ontwikkeling. Arnoud Neidig, binnen Arcadis expert verkeer en vervoer, denkt dat er behoefte is aan nieuwe financiële maatregelen voor een versnelling van de groei in duurzame mobiliteit. ,,Ik verwacht dat je meer automobilisten in de trein en op de fiets krijgt als je complete bereikbaarheidsovereenkomsten sluit, waarbij je zorgt dat het OV beter aansluit op kantoorparken en bedrijventerreinen. Gemeenten en ontwikkelaars staan hiervoor aan de lat. Zo’n ontwikkeling zorgt voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de stad. Daardoor verbetert niet alleen de vitaliteit van die wijken, maar geef je ook een impuls aan een gezonde levensstijl.’’

Een groot deel van de ondervraagden verwacht de komende jaren een afname van de bereikbaarheid in de eigen regio. Regionale duurzaamheidsdoelen komen erdoor in gevaar, meent driekwart. En dat is interessant, want op dit moment is een meerderheid tevreden tot zeer tevreden over de bereikbaarheid van de eigen regio. Neidig ziet hierin een potentieel gevaar. ,,Als er geen daadkracht is en de bereikbaarheid verslechtert, heeft dat grote gevolgen. Ik roep daarom de minister van Infrastructuur en Waterstaat op om hier regie op te nemen voor het te laat is. Met één integraal mobiliteitsplan voor in elk geval de Randstad en de groeiregio’s kunnen we de intensievere mobiliteit in goede banen leiden.’’

Andere opvallende uitkomsten van de enquête zijn:

  • Een grote meerderheid van de respondenten verwacht dat het autobezit groeit of gelijk blijft, terwijl experts denken dat het autobezit juist afneemt door toename van de deeleconomie.
  • Vier op de tien denkt dat de investeringen in mobiliteit de komende vier jaar toenemen. Vooral het bedrijfsleven moet daaraan bijdragen, vinden ze.
  • Een krappe meerderheid van 53 procent vindt dat de burger hiervoor niet extra mag worden belast.
  • En die zelfrijdende auto, toonbeeld van nieuwe, duurzame mobiliteit? Die verwacht een meerderheid de komende vier jaar nog niet.

Klik hier voor de enquêteresultaten.

12 juni 2018