Gelijke kansen voor ontwikkeling aan alle potentiële gegadigden

| |

Moet overheid aan alle potentiële gegadigden een gelijke kans geboden worden om op hun grond een toestemming voor een bepaald project te krijgen?


Eind 2018 oordeelde de hoogste Nederlandse bestuursrechter over de vraag of een overheid bij het toestaan van projecten via een ruimtelijk plan mededingingsruimte moet creëren. Als dat zo is, dan moet aan alle potentiële gegadigden een gelijke kans geboden worden om op hun grond een toestemming voor een bepaald project te krijgen.

Benieuwd naar het antwoord op de vraag, en naar de mogelijkheden voor initiatiefnemers om met gelijke kansen mee te dingen naar een toestemming voor hun beoogde ontwikkelingen? Roel Sillevis Smitt, juridisch adviseur  bij AT Osborne, schreef daarover een tweeluik in het tijdschrift Vastgoedrecht.

 

Bron: AT Osborne