Gemeente Eindhoven kiest OVVIA voor realisatie warmte-levering en CO2-reductie middels energieprestatiecontract

| |

De Gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant zochten voor de herbestemming van Strijp-T (voormalig Philipsterrein) naar een duurzame vorm van warmtelevering. Energy Service Company (ESCo)…

De Gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant zochten voor de herbestemming van Strijp-T (voormalig Philipsterrein) naar een duurzame vorm van warmtelevering. De warmte werd voorheen geleverd door Essent (in de vorm van stoom), maar omdat Essent hiermee is gestopt, werd gekeken naar een nieuwe, slimme oplossing voor de levering van warmte én de besparing van energie. De gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant daagde middels een match-making event Brabantse bedrijven uit om na te denken over hoe reststromen op Strijp-T zo goed mogelijk konden worden benut en hergebruikt. Energy Service Company (ESCo) OVVIA kwam als winnaar uit de bus met een oplossing op basis van een energieprestatiecontract.

OVVIA neemt de energievoorziening en bijbehorende management uit handen van DrakaPrysmian (één van de bedrijven gehuisvest op Strijp-T). Van Hout adviseurs en installateurs neemt de engineering, realisaties en beheer van de installaties voor zijn rekening. Van Hout levert zo dus een prestatie aan OVVIA. Dankzij deze prestatie kan er energie worden geleverd aan Draka Psymian. Draka Prysmian hoeft zelf niet te investeren in een nieuwe, duurzame energievoorziening. Ook dat wordt afgevangen door de ESCo.

De duurzame oplossing voor Strijp-T bestaat uit een vraag-gestuurde regeling van warmte. Warmtekrachtkoppeling, biomassa en gasgestookte ketels met een hoog rendement wekken energie op en het transport hiervan verloopt via voor-geïsoleerde leidingen. Geavanceerde regeltechniek en hydraulische inpassingen zorgen voor maatwerk. Van Hout blijft de installaties beheren en onderhouden, onder regie van OVVIA. Op die manier blijven de installaties in goede conditie en dat is nodig om duurzaam te kunnen presteren. Vanwege het energieprestatiecontract is een energiebesparing gegarandeerd. Omdat alles in één hand wordt gehouden kunnen er ambitieuze garanties worden gegeven: een energiebesparing van 30% en een CO2 reductie van 370 ton per jaar gedurende het contract van 10 jaar.

De gemeente Eindhoven is tevreden. In een half jaar tijd is een oplossing gerealiseerd voor de herbestemming van Strijp-T. Alfredo Verboom (beleidsadviseur Milieu gemeente Eindhoven) laat weten dat de kennis en kunde van marktpartijen optimaal tot hun recht komen als ze uitgedaagd worden tot het bedenken van slimme, creatieve oplossingen, zoals het geval was tijdens het match-makingevent. Prestatiecontracten en ESCo’s zijn een prima manier om het beste uit de markt te halen. De gemeente Eindhoven heeft de ambitie om in 2045 een energie-neutrale stad te zijn. Met de constructie voor Strijp-T is er nu een forse stap gezet in de CO2-reductie.