Gemeente Eindhoven zoekt partijen voor duurzame renovatie Stadhuistoren

| | |

De gemeente Eindhoven wil in 2045 een energieneutrale stad zijn. Ook gemeentegebouwen moeten energie-efficiënter en duurzamer worden. Eén van de gebouwen die op korte termijn…

Slim verduurzamen door innovatie en Publiek Private Samenwerking

De gemeente Eindhoven wil in 2045 een energieneutrale stad zijn. Ook gemeentegebouwen moeten energie-efficiënter en duurzamer worden. Eén van de gebouwen die op korte termijn gerenoveerd en verduurzaamd moet worden is de Eindhovense Stadhuistoren (voormalige GGD-toren). De oplevering is gepland in 2017. Tegelijkertijd met de renovatie start de verduurzaming van het beheer en het onderhoud van gemeentegebouwen in de omgeving van de Stadhuistoren.

De gemeente Eindhoven zoekt (markt)partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de gemeentegebouwen in de stad. Gevestigde marktpartijen, groot en klein (MKB), maar ook kennisinstellingen en nieuwe partijen met innovatieve ideeën worden opgeroepen om deel te nemen aan dit project. Geïnteresseerden krijgen meer informatie op de zogeheten Exploratiedagen op 27 november en 2 december 2013. Aanmelden voor één van deze dagen kan via: www.eindhoven.nl/duurzamegebouwen

‘Slim’ verduurzamen
De gemeente Eindhoven ziet de renovatie van de Stadhuistoren als een unieke kans om duurzame innovatie en kwaliteit op de lange termijn mogelijk te maken. ‘Slimme verduurzaming’ is echter meer dan het afzonderlijk verduurzamen van gemeentegebouwen in de stad. Daarom wordt ook een start gemaakt met de verduurzaming van het beheer en het onderhoud van gemeentegebouwen in de omgeving van de Stadhuistoren. De methodiek van The Natural Step is leidend bij de verduurzaming van de gebouwen.

Innovatief aanbesteden
Veel duurzame technieken zijn al ontwikkeld maar worden niet toegepast. Dit wordt mede belemmerd door de traditionele manier van denken en werken in aanbesteding en financiering. Om ‘slimme verduurzaming’ mogelijk te maken kiest de gemeente Eindhoven in dit project voor een innovatieve manier van aanbesteden. Daarbij staat een systeemaanpak, kwaliteit op de lange termijn en samenwerking tussen verschillende (markt)partijen centraal.

Oproep voor (markt)partijen
De gemeente Eindhoven zoekt (markt)partijen met verschillende expertise die met elkaar, én met de gemeente, de gemeentegebouwen ‘slim’ kunnen verduurzamen en vernieuwen.

Tijdens de Exploratiedagen op 27 november en 2 december 2013 (locatie: Stadhuis Eindhoven) worden partijen geïnformeerd over het project, de vervolgstappen die gezet gaan worden en de manier waarop zij kunnen meewerken. Geïnteresseerde partijen kunnen zich voor één van de Exploratiedagen aanmelden op www.eindhoven.nl/duurzamegebouwen.