Gemeente Etten-Leur kiest DBM-contract voor realisatie nieuw zwembad

| | |

De gemeente Etten-Leur heeft de PPS-vorm Design, Build & Maintain (DBM) gekozen voor het nieuw te realiseren zwembad de Banakker.

De gemeente Etten-Leur heeft de PPS-vorm Design, Build & Maintain (DBM) gekozen voor het nieuw te realiseren zwembad de Banakker.

De gemeente heeft verschillende aanbestedingsvormen zorgvuldig tegenover elkaar afgewogen en uiteindelijke gekozen voor innovatieve aanbestedingsmethode waarbij ontwerp, bouw en langjarig onderhoud bij de markt wordt neergelegd.

Programma van Eisen
In de eerste plaats gaat het om de aanbesteding voor de nieuwbouw en de aanbesteding van de exploitatie inclusief het overnemen van het bestaande personeel. Voor de aanbesteding van de nieuwbouw hebben zich vier partijen gemeld die het Programma van Eisen hebben ontvangen. Volgens de meest actuele planning zal in juni van dit jaar de DB&M-opdracht daadwerkelijk aan een van deze vier partijen worden verstrekt. Naar verwachting kan de nieuwbouw medio 2018 opgeleverd worden.

Oplevering 1 augustus 2019
Voor wat betreft de planning van de nieuwbouw van Nieuwe Nobelaer was eerder uitgegaan van 1 januari 2019 als opleveringsdatum. Die datum was realistisch indien voor de zomervakantie van 2015 het Programma van Eisen was vastgesteld en direct daarna de aanbestedingsprocedure ten behoeve van de architect en adviseurs zou zijn gestart. Separaat aan de voorbereiding van het raadsvoorstel van februari dit jaar heeft de gemeente samen met Stichting Nieuwe Nobelaer het Programma van Eisen afgerond en is de aanbesteding meteen na het raadsbesluit opgepakt. Daarmee komt de datum van de oplevering van de nieuwbouw van de Nieuwe Nobelaer met enige vertraging uit op 1 augustus 2019.

PPS Netwerk Nederland, 4 april 2016