Gemeente faciliteert scheiden van wonen en zorg

| |

Zorgverlener Careyn, woningcorporatie Maasdelta en gemeente Spijkenisse realiseren samen (her)bouw van zorgvoorziening.

De behoefte aan woningen waar wonen en zorg gecombineerd kan worden is groot, maar financiering kan hierbij een moeilijk aspect zijn. ‘Veel corporaties zijn helaas gestopt met het bouwen van woningen met zorgarrangementen, omdat zij hun leningen niet meer geborgd krijgen’ vertelt André Vermaas, senior ontwikkelmanager vastgoed bij Careyn. ‘Ondanks de potentiële markt voor zorgvraag komen we niet zomaar uit de startblokken. En dat terwijl er eveneens behoefte is aan bouwactiviteiten ter stimulering van de lokale economie.’

Samenwerking schept nieuwe kansen

Vermaas spreekt uit ervaring, want Careyns locatie Marckenburgh had verouderde zorgplekken en was aan vervanging toe. De plannen voor nieuwbouw (Hart van Groenewoud geheten) kwamen in het gedrang door de bezuinigingen in het Regeerakkoord. Hierop zocht Careyn samenwerking met partijen die in de wijk hun eigen inbreng hadden en vond aansluiting bij woningcorporatie Maasdelta en de gemeente Spijkenisse. De gemeente Spijkenisse was vervolgens bereid om financieel borg te staan om de nieuwbouw toch te kunnen realiseren. De appartementen die Careyn nu in Hart van Groenewoud realiseert, zijn bedoeld voor die bewoners van De Marckenburgh met een complexe zorgvraag. Aan de overige bewoners biedt Careyn zorg, maar ze wonen straks wel zelfstandig.

Gratis praktijkseminar ‘kansen voor uw zorgvastgoed’

De casus Hart van Groenewoud geeft een goed voorbeeld van hoe de gemeente, en wellicht ook de provincie, een zorgaanbieder kan faciliteren in de realisatie van de transitie van “oud” zorgvastgoed naar toekomstbestendige woningen. Wilt u meer weten over de realisatie van het nieuwbouwproject van Careyn? André Vermaas spreekt op donderdag 3 oktober over deze casus tijdens het seminar ‘Scheiden van wonen en zorg’. Hier spreken ook andere zorgprofessionals over de kansen die zij hebben gezien én gegrepen.

Klik hier voor meer informatie over het aankomende seminar.