Gemeente Rotterdam verduurzaamt kantoren en werkplaatsen met ESCo

| |

De Gemeente Rotterdam heeft voor de verduurzaming van een aantal gemeentelijke panden een energieprestatiecontract afgesloten met Strukton Worksphere. Strukton Worksphere treedt voor dit project op…

De Gemeente Rotterdam heeft voor de verduurzaming van een aantal gemeentelijke panden een energieprestatiecontract afgesloten met Strukton Worksphere. Strukton Worksphere treedt voor dit project op als Energy Service Company (ESCo) en heeft van de gemeente een onderhouds- en prestatiecontract gegund gekregen voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke kantoren en werkplaatsen, waaronder een aantal panden van de Stadsbeheerorganisatie, locatie Kleinpolderplein (vloeroppervlak ca. 36.740 m2). Het contract is ingegaan per 1 januari 2015 en heeft een looptijd van tien jaar. De prestatieafspraak tussen Strukton en Rotterdam omvat een gegarandeerd niveau van energiebesparing en comfort.

Strukton Worksphere zal als ESCo de energiebesparende maatregelen voor de gemeentelijke gebouwen ontwerpen en realiseren en bovendien de financiering ervan op zich nemen. De maatregelen die nodig zijn voor het energiezuiniger maken van de gebouwen en installaties kosten de gemeente verder geen geld, omdat het project kostenneutraal wordt uitgevoerd en betaald vanuit de bespaarde energiekosten gedurende de looptijd van tien jaar.

Energiebesparende maatregelen en prestatie-afspraken
De energiebesparende maatregelen die worden getroffen omvatten een breed scala van investeringen op verschillende gebieden. Het varieert van innovatieve verlichtingsconcepten tot en met de installatie van een biomassa ketel. Strukton Worksphere zal na het realiseren van deze maatregelen nog de komende tien jaar de installaties beheren en onderhouden en daarnaast gebruikscomfort optimaliseren en de energieprestaties monitoren. Er zijn tussen beide partijen prestatie-afspraken gemaakt over de te behalen energiereductie alsmede over een reductie inzake de onderhoudsbudgetten. Tevens zijn er afspraken gemaakt over de comforteisen die verder in KPI’s zijn uitgewerkt.

Tweede ESCo-constructie voor Rotterdam
Strukton Worksphere heeft voor Rotterdam ook al een andere ESCo in uitvoering. Daarbij is het bedrijf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van negen Rotterdamse zwembaden gedurende 10 jaar. Peter van Schijndel (Exploitatiemanager Strukton Worksphere): “Bij dit project zijn goede prestatie te zien: we hebben het energieverbruik van de zwembaden met ruim 30 procent gereduceerd en daarmee ook flink de CO2-uitstoot teruggedrongen. Tevens kunnen we het onderhoud nu 15 procent goedkoper uitvoeren. De ervaringen vanuit onze ESCo voor de Rotterdamse Zwembaden zullen zeker bijdragen aan het succesvol uitvoeren van de nieuwe ESCo voor de Rotterdamse gemeentelijke gebouwen.”

ESCoNetwerk.nl, 16 januari 2015