Gemeente Sittard-Geleen investeert in verduurzaming clubhuizen

| |

Streven is om ruim 30 verenigings- en clubgebouwen te verduurzamen en een besparing van €10.000 te realiseren.

Om sportclubs en verenigingen een duwtje in de rug te geven en de gemeentelijke gebouwen verder te verduurzamen, heeft de gemeente Sittard-Geleen ingestemd met het businessplan ‘duurzaam gemeentelijk vastgoed Sittard-Geleen’. Het college stelt 320.000 euro ter beschikking voor de verduurzaming van sportaccommodaties en gemeenschapshuizen. Door allerlei energiebesparende maatregelen te treffen aan het gemeentelijk vastgoed levert de gemeente een positieve bijdrage aan het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid en worden de energielasten van de clubs verlaagd.

Energieteams, bestaande uit mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, brengen straks eenvoudige energiebesparende maatregelen aan in de gebouwen. Verder heeft het college besloten om voor de investering in energiezuinige veldverlichting een marktconsultatie uit te voeren voor de mogelijkheden van een zogenaamde ESCo-aanpak. Een ESCo is een Energy Service Company die investeert in de toepassing van energiezuinige installaties in gebouwen van derden. “Door deze gecombineerde aanpak kunnen we ruim 30 verenigings- en clubgebouwen verduurzamen en ontstaat er voor de gebruikers over de hele looptijd een financieel voordeel van gemiddeld 10.000 euro”, zegt wethouder Ruud Guyt (Duurzaamheid). Als het subsidieverzoek aan de provincie toegekend wordt, kan het aantal te verduurzamen panden verhoogd worden van 31 naar 60 panden.

Na beschikbaarstelling van het budget en na het vaststellen van het projectplan door het college wordt het businessplan naar verwachting medio 2014 uitgerold.

Bron: Sittard-Geleen.nl
ESCoNetwerk.nl, 12 maart 2014