Gemeente Súdwest-Fryslân wil starten met verduurzamen sportgebouwen middels ESCo’s

| |

De gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) heeft de ambitie uitgesproken om energieneutraal te worden. Het verminderen van het energieverbruik in bestaande gebouwen is een belangrijk onderdeel voor…

De gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) heeft de ambitie uitgesproken om energieneutraal te worden. Het verminderen van het energieverbruik in bestaande gebouwen is een belangrijk onderdeel voor de gemeente om dit te realiseren. De gemeente heeft al verschillende projecten in gang gezet; zo worden inwoners bijvoorbeeld geïnformeerd over energiebesparing in hun woningen.

Súdwest Fryslân vindt het ook belangrijk dat de eigen gebouwen energiezuiniger worden gemaakt. Om die reden start de gemeente in 2015 met een pilot om in bestaande gebouwen energiebesparende maatregelen toe te passen. Inmiddels zijn er energiescans uitgevoerd voor verschillende gebouwen en op basis van de resultaten zijn drie geschikte gebouwen geselecteerd voor deelname aan de pilot. De doelstelling is om hier ruim 35 procent minder energie te verbruiken en dat zal bewerkstelligd worden middels een ESCo-constructie. Deze Energy Service Company neemt de verduurzaming van nieuwe en bestaande gebouwen op zich en de investeringen in energiebesparende maatregelen wordt terugbetaald uit de besparing op de energierekening van de gemeente.

SWF wil een pilot doen om meer ervaring te krijgen met de nieuwe en innovatieve werkwijze middels energieprestatiecontracten. Bovendien heeft de gemeente op dit moment onvoldoende financiële middelen en tijd voor de meest effectieve energiebesparende oplossingen. De ESCo kan hier dus uitkomst bieden. Op dit moment bereidt de gemeente de aanbesteding voor en begin 2015 zal naar verwachting gestart worden met de ESCo-constructie.