Gemeente Texel aan de slag met digitale Burgerparticipatie

| |

De gemeente Texel gaat gebruik maken van digitaal platform CitizenLab om burgerparticipatie te stimuleren. Met dit tool wordt de communicatie en participatie met inwoners uitgebreid en…

De gemeente Texel gaat gebruik maken van digitaal platform CitizenLab om burgerparticipatie te stimuleren. Met dit tool wordt de communicatie en participatie met inwoners uitgebreid en vergemakkelijkt. Het digitale platform wordt onderdeel van de verscheidene communicatiemiddelen die de gemeente inzet om haar inwoners te betrekken bij gemeentelijk beleid.

Het gebruik van het platform dient als pilot die gedurende 12 maanden zal lopen. Bij een succesvolle evaluatie wordt gebruik van het platform gecontinueerd. Het doel is om gebruik te maken van een diversiteit aan communicatiekanalen om burgers meer te betrekken bij initiatieven en inzicht te krijgen in wat er speelt onder burgers. “Zoals een-op-eengesprekken, groepsgesprekken, informatieverstrekking via (sociale) media, vragenlijsten en dus een digitaal communicatie- en participatieplatform”, aldus het college B&W.

“Inwoners kunnen een digitaal platform gebruiken wanneer het hen uitkomt, via een middel dat zij zelf kiezen (telefoon, tablet, laptop, computer). Wanneer het digitale platform wordt ingezet naast traditionele middelen, worden meer inwoners van Texel bereikt. Daar kunnen het college en de raad voordeel mee doen, omdat de denk- en ideeënkracht van de gemeenschap beter gehoord wordt. Het platform wordt gebruikt om inwoners enthousiast te maken over de Omgevingsvisie, om ze vragen te stellen (via enquêtes), terugkoppeling te geven, uit te nodigen om ideeën te delen en activiteiten aan te kondigen”, laat het college weten.

Op het platform worden de gemeentelijke participatieprojecten beheerd. Inwoners kunnen ideeën delen, daarover met elkaar discussiëren en stemmen op de beste ideeën. De gemeente kan inwoners betrekken bij projecten, de input van burgers beheren en daarop reageren. Het platform levert allerlei inzichten op die helpen bij het begrijpen van wensen en ideeën van de inwoners. Via het platform, kan er op een transparante manier met inwoners van Texel gecommuniceerd worden en kan opgehaald worden wat de inwoners bezig houdt.

“Het streven is per 1 oktober 2019 CitizenLab in te zetten bij het maken van de Omgevingsvisie, waarbij het digitale platform dus één van de communicatiemiddelen is in het totale participatietraject. De eerste maanden worden ook gebruikt om als ambtelijke organisatie ervaring op te doen met het platform en om de mogelijkheden voor gebruik binnen de gemeente verder te verkennen. Na een aantal maanden hebben we goed in beeld hoeveel impact deze manier van werken heeft voor de ambtelijke organisatie en hopen we op deze manier onze verwachtingen naar inwoners op het gebied van burgerparticipatie waar te kunnen maken. Waarschijnlijk zal binnen een half jaar na start het platform ook voor andere projecten ingezet worden.”

* Bron: Elisabeth Waverijn. Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op Donderdag 05 September 2019 door Texel-Plaza