Gemeente Westland selecteert drie partijen voor dialoog nieuw PPS Gemeentehuis

| | |

N.a.v. de Europese aanbesteding van het nieuwe gemeentehuis van Westland, dat via een DBFMO-contract wordt gerealiseerd, hebben vijf partijen zich ingeschreven voor de eerste selectieronde.…

Drie Consortia
Facilicom bestaat uit Facilicom Bedrijfsdiensten BV. Facilicom Facility Solutions BV, Kraaijvanger BV (architect) en Dura Vermeer (bouwer). Facilicom heeft aangegeven samen te willen gaan werken met een aantal Westlandse partijen: Van Mierlo Bouwgroep, Weboma en Allicon.

Dynamisch Westland bestaat uit PMF Infrastructure Fund, Stevens Van Dijck Bouwmangers, Ector Hoogstad Architecten BV, Zublin Nederland BV, en ISS Integrated facility Services BV.

De Groene Schakel bestaat uit Volker Wessels Bouw en Vastgoedontwikkeling Participatie, Boele en Van Eesteren BV (bouwer), Architectenbureau Cepezed BV, Draaijer en Partners BV, PCH Integrated Facility Management & Services. De Groene Schakel heeft aangegeven samen te willen gaan werken met een aantal Westlandse partijen: Priva, Schwagermann en Elektravon.

Bij de selectie van deze partijen is onder meer gekeken naar ontwerpbekwaamheid (waaronder architectuur), facilitaire dienstverlening en duurzaamheid. Tijdens de nu volgende fase, de zgn. concurrentiegerichte dialoog, worden de wensen en eisen van de gemeente, zoals vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde Programma van Eisen, door de partijen vertaald in een ontwerp. Op basis van dit ontwerp zal het consortium een uiteindelijke bieding uitbrengen. Vervolgens zal op basis van het ontwerp en de bieding begin 2015 de opdracht worden gegund aan één consortium. Hierdoor kan de nieuwe huisvesting volgens het uitgangspunt van de raad eind 2016 gerealiseerd zijn.

DBFMO
De huisvesting voor de gemeente zal worden gerealiseerd via een DBFMO-contract. Dit houdt in dat zowel ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie in één aanbesteding op de markt wordt gezet. Inmiddels is het Programma van Eisen gereed en ligt er een financieel onderzoek, waaruit blijkt dat het mogelijk is de nieuwe huisvesting te kunnen bouwen voor een exploitatielast die lager ligt dan de limiet die door de raad is vastgesteld, namelijk 3.7 mln. euro per jaar.

PPS Netwerk Nederland, 13 maart 2014