Gemeenten Leiden kiest DBM-contract voor nieuwe parkeergarage

| | |

Voldoende parkeergelegenheid en een goede bereikbaarheid zijn belangrijk voor een stad. Omdat de gemeente Leiden te maken heeft met een historisch en autoluw centrum worden…

Voldoende parkeergelegenheid en een goede bereikbaarheid zijn belangrijk voor een stad. Omdat de gemeente Leiden te maken heeft met een historisch en autoluw centrum worden er twee parkeergarages gerealiseerd onder de Lammermarkt met 525 parkeerplaatsen. De gemeente kiest nadrukkelijk voor een DBM-contract om samen met de markt meer kwaliteit, uitstraling en functionaliteit te realiseren t.o.v. een traditioneel bouwcontract.

Design, Build & Maintain
Onder de Lammermarkt worden de parkeerplaatsen gerealiseerd in een maar liefst 22 meter diepe parkeergarage. In het DBM-contractvorm wordt zowel ontwerp, de bouw als het onderhoud door een consortium uitgevoerd.

In samenwerking met de combinatie Dura Vermeer – BESIX heeft JHK Architecten het ontwerp gemaakt voor de parkeergarage onder de Lammermarkt. In het ontwerp komen functionaliteit en bouwwijze op een mooie manier samen. Bouwen in een monumentale binnenstad vraagt namelijk om extra aandacht voor de omgeving. De cilindrische vorm van de garage vormt niet alleen de basis voor een gebruiksvriendelijke parkeergarage, de compactheid van het volume minimaliseert ook de overlast richting de monumentale bebouwing eromheen.

Om die overlast verder zoveel mogelijk te beperken is er gebruik gemaakt van verschillende omgevingsvriendelijke bouwtechnieken zoals het trillingsarm drukken van damwanden, het boren van ankers en het aanbrengen van betonnen diepwanden. Die 1,2 meter dikke diepwanden gaan tot een diepte van circa 30 meter. Met een diameter van circa 60 meter is er uiteindelijk in totaal ruim 60.000 kubieke meter grond ontgraven.

Door de Leidse grachten is een persleiding aangelegd over een lengte van vijf kilometer. De grond is via deze persleiding afgevoerd naar een gronddepot buiten de stad waar het zand weer hergebruikt wordt. Dat scheelde zo’n 2500 heen- en terugritten van vrachtwagens door de Leidse binnenstad.

Een prettige parkeergarage
Hoewel parkeren op zichzelf geen doel is, is parkeren in Parkeergarage Lammermarkt een beleving op zich. De typologie van de ronde parkeergarage maakt dat alle verdiepingen ruimtelijk met elkaar zijn verbonden. Hoewel de diepte hiermee wordt benadrukt en zichtbaar wordt, vormt deze ruimtelijkheid de basis voor een sociaal veilige omgeving die prettig en comfortabel aanvoelt.

De licht afgewerkte parkeergarage blinkt uit in functionaliteit en comfort. De routing is helder, de parkeervakken zijn breed en de trappen en liften worden gemakkelijk gevonden. Er is geen kruisend verkeer en met het eenrichtingsverkeer is de verkeersveiligheid maximaal.

In een spiraal rijdt de automobilist naar beneden en komt daarbij vanzelf een lege parkeerplek tegen. Er is dus geen zoekverkeer. Een tijdlijn op de voetpaden begeleidt de voetganger naar de liften en het trappenhuis. Per eeuw zak of stijg je één verdieping.

Belangrijke momenten uit de betreffende eeuw zijn afgebeeld op de achterwand van de garage, waar per halve verdieping ruimte is gecreëerd voor een kunstwerk dat de bezoeker meeneemt in de Leidse geschiedenis. Deze illustraties van grafisch ontwerper Tom van der Heiden zijn niet alleen prachtig verhalend maar ze dragen ook bij aan de herkenbaarheid en oriëntatie in de garage. Ze helpen bij het terugvinden van de auto. In de lifthal worden de kunstwerken nogmaals toegelicht met verwijzingen naar plekken in de hedendaagse stad die bezocht kunnen worden.

Als voetganger verlaat men de parkeergarage door een rond paviljoen op het maaiveld. Door middel van een open trap wordt hier een royale verbinding gelegd met de beheerderruimte en de parkeervloer op de eerste verdieping onder maaiveld. Door de gebogen en vijf meter hoge glazen gevel verschijnt de stad Leiden en molen De Valk bij het verlaten van de parkeergarage.

Vernieuwde Lammermarkt
Binnenkort zal het entreepaviljoen integraal onderdeel zijn van de vernieuwde Lammermarkt. Het nieuwe plein is ontworpen door ontwerpbureau Marseille Buiten en wordt een evenementenplein en park tegelijkertijd. De 3 oktoberkermis tijdens het jaarlijkse feest “Leidens ontzet” zal geheel in traditie weer op de Lammermarkt gehouden worden, met tientallen kramen en attracties en vele tienduizenden bezoekers. Bovenop de parkeergarage!

Signing
Naast het ontwerp voor de parkeergarage zelf heeft JHK Architecten, in opdracht van de Gemeente Leiden, ook het ontwerp gemaakt voor de signing in de parkeergarage. Bordjes, pijlen, iconen en verwijzingen zijn als één geheel vormgegeven en sluiten aan bij de vormgeving van de parkeergarage. De signing is terughoudend in kleur, niet schreeuwerig, maar toch duidelijk voor de bezoeker. De oranje achterwand op de parkeervloeren en de oranje vloerranden aan de centrale vide versterken het ruimtelijke karakter van de parkeergarage en geven diepte en kleur aan het interieur.

ESPA Gold Award
Parkeergarage Lammermarkt is onderscheiden met de ESPA Gold Award. De ESPA (European Standard Parking Award) is een onderscheiding die namens de EPA (European Parking Association) wordt verstrekt. De Gold Award wordt uitgereikt aan garages met een excellente score op het gebied van veiligheid, kwaliteit en klantvriendelijkheid.

PPS Netwerk Nederland en JHK Architecten, 1 november 2017