Gemeenten slaan handen ineen om samen verduurzamingsprojecten te versnellen

| |

Een probleem waar vele opdrachtgevers van verduurzamingstrajecten tegenaan lopen is dat –ondanks alle aandacht die er voor is- we in Nederland nog relatief weinig ervaring…

Een probleem waar vele opdrachtgevers van verduurzamingstrajecten tegenaan lopen is dat –ondanks alle aandacht die er voor is- we in Nederland nog relatief weinig ervaring met deze projecten hebben opgedaan. Nieuwe oplossingen komen vaak neer op andere, langjarige relaties met opdrachtgevers, het gebruiken van besparingen als bron van cofinanciering voor de investeringen, het meenemen van effecten zoals verlaging ziekteverzuim, betere arbeidsomstandigheden, etc. in de businesscase, et cetera. Het anders organiseren en -uitbesteden inclusief prestatiegericht beheer en onderhoud, is voor de meesten nog bepaald geen routineklus.

Een beter georganiseerde vraag geeft meer effect tegen lagere kosten en creëert meer kansen voor alle partijen. Door ervaringen en kennis te delen, kunnen voorts nieuwe financieringsarrangementen worden benut. In de ons omringende landen is deze bundeling veel meer vanzelfsprekend dan tot dusverre in Nederland.

In haar missie opdrachtgevers te helpen bij hun (verduurzamings) opgaven inclusief het verlenen van onafhankelijke ‘opstarthulp’ daarbij, is ESCoNetwerk.nl daarom onlangs als initiatiefnemer opgetreden om ook in Nederland een soortgelijk Community of Practice op te zetten. In samenwerking met tenminste 10 Nederlandse gemeenten uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Overijssel, Gelderland en Friesland wordt hier momenteel onder leiding van Jacqueline Cramer als voorzitter van het Netwerk gestalte aan gegeven.

Het doel van de community is dat van ‘less talk-more walk’: een pragmatisch collectief van opdrachtgevers om informatie uit te wisselen, templates te delen, projecten te bundelen, etc. Fouten en dubbele initiatieven kunnen op deze manier worden voorkomen en ambities die alleen slechts met grote moeite kunnen worden gerealiseerd komen sneller binnen bereik. Via het open source principe, is het nadrukkelijk de bedoeling dat ook andere publieke decentrale overheden snel toegang tot de informatie krijgen.

De opzet is ‘for opdrachtgevers only’ met een beperkt aantal financiële partijen en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om met elkaar een vertrouwde omgeving te creëren, waarin onderling belangenvrij aan ‘het beste plan en de beste uitrol’ kan worden gewerkt.

Bent u werkzaam bij een gemeente en wilt u meer informatie over dit initiatief? Neem dan contact met ons op via projectgroep@esconetwerk.nl en stel ons uw vragen.

ESCoNetwerk.nl, 31 augustus 2016